Научен доклад ID 1800 : 2019/3
РОЛЯ НА ОДИТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ЕС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МПС

Десислава Йосифова

В настоящия доклад се прави преглед на анализираната от одитора документация и на задължителните минимални констатации, които е необходимо да се включат в независимия доклад с фактически констатации на одитора за организациите и индивидуалните лица, отговарящи за оползотворяване на излезли от употреба МПС.

Обосновава се тезата, че задължителният одит, наложен от екологичното законодателство (за заверка на специфичния годишен отчет за изпълнените показатели от тези лица), се явява оценъчен и гарантиращ доверие механизъм, изпълняващ фундаментална роля при цялостното провеждане на политиката по налагане и събиране на екотаксите респ. продуктовите такси.


излезли от употреба МПС; одиторски доклад; продуктови/еко таксиend-of life vehicles; audit report; product fees; eco-feesДесислава Йосифова

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba za izlezlite ot upotreba MPS DV. br.7 / 2013g izm. i dop. DV. br.60 /2018g.
( [1] Наредба за излезлите от употреба МПС ДВ. бр.7 / 2013г изм. и доп. ДВ. бр.60 /2018г. )

[2] Zakon za upravlenie na otpadatsite DV. br.53 / 2012g. izm. i dop. DV. br. 56 /2019g.
( [2] Закон за управление на отпадъците ДВ. бр.53 / 2012г. изм. и доп. ДВ. бр. 56 /2019г. )

[3] Mezhdunarodni standarti za kontrol varhu kachestvoto, odit, pregled, drugi angazhimenti za izrazyavane na sigurnost i svarzani po sadarzhanie uslugi, IAASB, IFAC, 2014 (IDES, 2015)
( [3] Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги, IAASB, IFAC, 2014 (ИДЕС, 2015) )

[4] Direktiva (ES) 2018/851, izmenyashta Ramkova Direktiva 2008/98/EO
( [4] Директива (ЕС) 2018/851, изменяща Рамкова Директива 2008/98/ЕО )

[5] Ramkova Direktiva (ES) 2008/98/EO otnosno otpadatsite
( [5] Рамкова Директива (ЕС) 2008/98/ЕО относно отпадъците )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките