Научен доклад ID 1798 : 2019/3
ЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА - КЪМ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА

Антоанета Д. Кирова

Транспортният сектор допринася значително за икономиката на ЕС, заетостта и мобилността. Секторът на транспорта и складирането наема над 11 милиона души в ЕС, повече от 5% от общата заетост и генерира почти 5% от БВП на ЕС, което представлява около 20% от износа за основните търговски партньори на Общността. По предварителни оценки, в периода 2010 г. - 2050 г., пътническият транспорт ще нарастне с около 42%, а товарният транспорт - с 60%. Същевременно, транспортът представлява почти ¼ от емисиите на парникови газове в Европа, което е основната причина за намаляване на качеството на въздуха в градовете и представлява сериозна заплаха за общественото здраве. От своя страна, пътният транспорт генерира почти 1/5 от общите емисии на ЕС и 73% от вредните емисии.

Бялата книга от 2011 г., озаглавена „Пътна карта за единно европейско транспортно пространство - към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM (2011) 0144), препоръчва сериозно намаляване на емисиите от транспорта с 20% за периода 2008 - 2030 г. и най-малко 60% за периода 1990 - 2050 г ., Предвижда се и 40% намаление на емисиите от международния морски транспорт в периода 2005 - 2050 г ., устойчивите горива с ниски въглеродни емисии следва да представляват 40% от потреблението в авиацията до 2050 г ., до 2030 г. трябва да се извърши 50% отклонение от конвенционално заредените автомобили в градския транспорт, с цел пълното им премахване до 2050 г. Накратко, транспортният сектор трябва да използва по-малко и по-чиста енергия, да използва по-ефективно съвременната инфраструктура и допълнително да намали въздействието си върху околната среда въз основа на автоматизация, ИКТ и интелигентни решения.


транспортна политика съвместни мерки коопериране декарбонзация намаляване на въглеродния отпечатъкtransport policy joint measures cooperation decarbonisation carbon footprint reductionАнтоанета Д. Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Dokumenti na Evropeyskata komisiya po transport, komyuniketa i dr., tsitirani v teksta,
( [1] Документи на Европейската комисия по транспорт, комюникета и др., цитирани в текста, )

[2] European Union, Transport, https://europa.eu/european-union/topics/tra...

[3] Common transport policy overview, Fact sheets, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките