Научен доклад ID 1791 : 2019/3
ВЛИЯНИЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИЯ ФАКТОР ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ (ОБЗОР)

Зорница Спасова

Пътно-транспортните произшествия (ПТП) са значим здравен, социален и икономически проблем, който през последните години е особено актуален за нашата страна. В общата структура на смъртността в развитите страни транспортният травматизъм заема осмо място, за населението в трудоспособна възраст обаче транспортната травма е основна причина за смърт. Ето защо от голямо значение е проучването на факторите, водещи до ПТП. Важно място сред тези фактори заема метеорологичното време. Въпросът за неговото влияние е обект на множество публикации в чужбина, докато в България такива почти липсват. Резултатите от тези проучвания могат да имат голяма приложимост в практиката с оглед превенцията на ПТП.

Метеорологичните условия оказват значително влияние върху безопасността на сухоземния транспорт и експлоатацията на пътищата. Времето влияе върху поведението на водача, върху работата на превозното средство и върху състоянието на пътното платно. При неблагоприятни метеорологични условия рискът от аварии се повишава значително, увеличава се времето на престой на пътя и образуването на задръствания. Установено е, че метеорологичните условия в 50 до 80% се явяват активна или косвена причина за катастрофи, а в 15-20% от случаите – и главна причина за катастрофите. Най-силно е влиянието при условия на валежи, мъгла, недостиг на естествено осветление, вятър, ледообразуване и високи температури.

В настоящата статия се прави обзор на научните публикации относно въздействието на метеорологичните фактори върху пътната безопасност.


пътно-транспортни произшествия пътно-транспортен травматизъм метеорологични условияroad traffic accidents road traffic traumatism meteorological factorЗорница Спасова

BIBLIOGRAPHY

[1] WHO. 2018. Global status report on road safety

[2] Fakti, Svetoven den v pamet na zhertvite na patya. 2013. Nalichno na: https://fakti.bg/bulgaria/81720-svetoven-de... dostap na 2019-07-03
( [2] Факти, Световен ден в памет на жертвите на пътя. 2013. Налично на: https://fakti.bg/bulgaria/81720-svetoven-de... достъп на 2019-07-03 )

[3] Natsionalna strategiya za podobryavane bezopasnostta na dvizhenieto po patishtata na Republika Balgariya za perioda 2011 - 2020 g., 2011
( [3] Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г., 2011 )

[4] WHO. 2015. Global status report on road safety

[5] Spravochnaya entsiklopediya dorozhnika. 2004
( [5] Справочная энциклопедия дорожника. 2004 )

[6] http://www.ops.fhwa.dot.gov

[7] Shiryaeva A. 2016. Meteorologicheskie usloviya funktsionirovaniya avtotransporta na teritorii Moskvy i Moskovskoy oblasti. Izvestiya RAN, seriya geograficheskaya, № 5, s. 99 – 106
( [7] Ширяева А. 2016. Метеорологические условия функционирования автотранспорта на територии Москвы и Московской области. Известия РАН, серия географическая, № 5, с. 99 – 106 )

[8] Ellinghaus, D. Wetter und Autofahren. 1983. Eine Untersuchung über den Einfluss des Wetters auf das unfallgeschehen und die Verkehrssicherheit. Uniroyal Verkehrsuntersuchung, Heft 10. Gesellschaft für angewandte Sozialforschung und Planung, GmbH Köln.

[9] Terpstra, J.M. 1995. Over slecht zicht, bewolking, windstoten en gladheid. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt.

[10] Bijleveld F., T. Churchill. 2009. The influence of weather conditions on road safety. An assessment of the effect of precipitation and temperature. SWOV, Leidschendam

[11] Eisenberg D. 2004. The mixed effects of precipitation on traffic crashes. In: Accident Analysis and Prevention, vol. 36, nr. 4, p. 637-647.

[12] Brodsky H., A. S. Hakkert. 1988. Risk of a road accident in rainy weather. Accid Anal Prev. Jun, 20(3):161-76.

[13] Fokkema, H.J. 1987. Weersgesteldheid en verkeersveiligheid. Traffic Test in opdracht van Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Veenendaal

[14] Keay K., I. Simmonds. 2005. The association of rainfall and other weather variables with road traffic volume in Melbourne, Australia. Accident Analysis & Prevention 37(1):109-24

[15] Datla S., S. Sharma. 2008. Impact of cold and snow on temporal and spatial variations of highway traffic volumes. Journal of Transport Geography, Volume 16, Issue 5, Pages 358-372

[16] Bos, J. 2001. In all kinds of weather, Road safety effects of periods of extreme weather (in Dutch). R-2001-23. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, Leidschendam.

[17] Palutikof J. 1991. Road accidents and the weather. In: Perry AH, Symons LJ (eds) Highway meteorology. E&FN SPON, London

[18] Sherretz J., B. Farhar. 1978. An analysis of the relationship between rainfall and the occurrence of traffic accidents. J Appl Meteorol. 19:711-715

[19] Brodsky H., A. Hakkert. 1988. Risk of a Road Accident in Rainy Weather. Accident Analysis & Prevention, 20, 161-176.

[20] Smith, K. 1982. How seasonal and weather conditions influence road accidents in Glasgow. In: Scottish Geographical Magazine, vol. 98, p. 103-114.

[21] Codling P. 1974. Weather and road accidents, In: J. Taylor (ed), Climatic Resources and Economic Activity, David and Charles Holdings, Newton Abbot, pp. 205-2221974

[22] Satterthwaite S. 1976. An assessment of seasonal and weather effects on the frequency of road accidents in California, Accident Analysis & Prevention, Volume 8, Issue 2, Pages 87-96

[23] Campbell M. 1971. The wet pavement accident problem: breaking through. Traffic Q 25:209-214

[24] Andrey J., S. Yagar. 1993. A temporal analysis of rain-related crash risk. In: Accident Analysis and Prevention. vol. 25, nr. 4, p. 465-472.

[25] Haghighi-Talab D. 1973. An investigation into the relationship between rainfall and road accident frequencies in two cities, Accid. Anal. Prev., 5:343-349

[26] Bertness J. 1980. Rain-related impacts on selected transportation activities and utility services in the Chicago area. J. Appl. Meteorol. 19:545-556

[27] Sherretz J. A., B. Farhar. 1978. An analysis of the relationship between rainfall and the occurrence of traffic accidents. J Appl Meteorol. 19:711-715

[28] Jung S, X Qin, D. Noyce. 2010. Rainfall effect on single-vehicle crash severities using polychotomous response models, Accid Anal Prev,42(1):213-24. Epub 2009 Aug 14.

[29] Rooney J. 1967. The urban snow hazard in the United States, Geogr Rev 57:538-559

[30] de Freitas C. 1975. Estimation of the disruptive impact of snowfalls in urban areas. J Appl Meteorol 14:1166-1173

[31] Eisenberg D, K. Warner. 2005. Effects of snowfalls on motor vehicle collisions, injuries, and fatalities, Am J Public Health. 95(1):120-4.

[32] Nofal FH, Saeed AA. 1997. Seasonal variation and weather effects on road traffic accidents in Riyadh city. Public Health 111(1):51–55.

[33] Marton T., Zavisimost mezhdu chestotata na patno—transportnite proizshestviya i atmosfernoto nalyagane kato indikator za promyanata na meteorologichnite faktori. 1981. Transportni meditsinski vesti, br. 3, str. 30-36
( [33] Мартон Т., Зависимост между честотата на пътно—транспортните произшествия и атмосферното налягане като индикатор за промяната на метеорологичните фактори. 1981. Транспортни медицински вести, бр. 3, стр. 30-36 )

[34] Klimatikat pazi ot katastrofi, 9 may 2005, v-k Trud
( [34] Климатикът пази от катастрофи, 9 май 2005, в-к Труд )

[35] Laaidi, K. and M. Laaidi. 2002. Météorologie et Sécurité Routière. Via Secura, Vol. 56, pp. 22-24.

[36] Radun I, J. Radun. 2006. Seasonal variation of falling asleep while driving: an examination of fatal road accidents. Chronobiol Int 23(5):1053–1064.

[37] Brijs T., D. Karlis, G. Wets. 2008. Studying the effect of weather conditions on daily crash counts using a discrete time-series model. Accid Anal Prev 40(3):1180–1190.

[38] Malyshkina N., F. Mannering, A. Tarko. 2009. Markov switching negative binomial models: an application to vehicle accident frequencies. Accid Anal Prev 41:217–226.

[39] Fridstom L., A. Madslien. 1995. A States Preference Analysis of Wholesalers’ Freight Choice, Institute of Transport Economics, Oslo, p. 35

[40] Baker C, S. Reynolds. 1992. Wind-induced accidents of road vehicles, Accident Analysis & Prevention 24(6):559-75

[41] Changnon S.A. 1996. Effects of summer precipitation on urban transportation, Climatic Change Volume 32, 481-494

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките