Научен доклад ID 1789 : 2019/3
МОДЕЛИРАНЕ ЧРЕЗ ГРАФ НА НАДЕЖДНОСТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ГЛАВНОТО ЗАДВИЖВАНЕ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩА МАШИНА С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ

Владимир Бояджиев

В съвременните условия у нас макар и не с желаните темпове, се увеличава производството на компоненти за вграждане в продуктите на световното автомобилно производство. Освен ново технологично оборудване у нас в това производство се експлоатира и оборудване, при което снижаването на нивото на надеждност е все по-голям проблем. За това е важно да се разработва инструментариум за изследване на експлоатационната надеждност на такива сложни технически обекти. В настоящето изследване е разгледано моделирането на надеждностното поведение на сложен технически обект. В доклада се изследва възможността за изграждане на надеждностен модел на сложен технически обект – комплектуващата система „Главно задвижване” (ГЗ) на стругова металорежеща машина с цифрово-програмно управление, чрез построяването на граф. Построяването на графа е извършено на няколко етапа. В началото са определени обектите, влияещи на експлоатационната надеждност на разглеждания обект. След това са определени факторите и процесите, влияещи на тази надеждност. Тези фактори и процеси са структурирани по групи. Въз основа на предварително натрупана информация за експлоатационните откази е синтезиран първоначален модел под формата на граф. След това въз основа на конкретните статистически данни за възникващите откази, този граф е апробиран. Определени са и тегловните коефициенти на всеки от факторите и процесите, лимитиращи експлоатационната надеждност на изследвания обект.


моделиране надеждност сложен технически обект металорежеща машина с CNCmodeling reliability complex technical object CNC machine toolВладимир Бояджиев

BIBLIOGRAPHY

[1] José A. Montoya, Eloísa Díaz-Francés, Gudelia Figueroa P., Estimation of the reliability parameter for three-parameter Weibull models, Applied Mathematical Modelling, Volume 67, March 2019, Pages 621-633, Elsevier Inc.,

[2] Michele Compare, Luca Bellani, Enrico Zio, Reliability model of a component equipped with PHM capabilities, Reliability Engineering & System Safety, Volume 168, December 2017, Pages 4-11, Elsevier Inc.,

[3] Preeti Malik, Lata Nautiyal, Mangey Ram, Chapter 12 - Tools and Techniques in Software Reliability Modeling, Advances in System Reliability Engineering, 2019, Pages 281-295, Elsevier Inc.,

[4] Rong Pan, Dongjin Lee, Petek Yontay, Luis Mejia Sanchez, Chapter 9 - System Reliability Assessment Through Bayesian Network Modeling, Advances in System Reliability Engineering, 2019, Pages 227-241, Elsevier Inc.,

[5] Soufiane Gasmi, Chapter 7 - Statistical Inference of an Imperfect Repair Model with Uniform Distributed Repair Degrees, Advances in System Reliability Engineering, 2019, Pages 193-207, Elsevier Inc.,

[6] Yixin Ye, Ignacio E. Grossmann, Jose M. Pinto, Sivaraman Ramaswamy, Modeling for Reliability Optimization of System Design and Maintenance Based on Markov Chain Theory, Computers & Chemical Engineering, Available online 25 February 2019, In Press, Accepted ManuWhat are Accepted Manu, Elsevier Inc.,

[7] Zhai Qingqing, Xing Liudong, Peng Rui, Yang Jun, Aggregated combinatorial reliability model for non-repairable parallel phased-mission systems, Reliability Engineering & System Safety, Volume 176, August 2018, Pages 242-250, Elsevier Inc.,

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките