Научен доклад ID 1777 : 2019/3
ЙЕРАРХИЧНОСТ НА ИНДЕКСИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕКОПНИ МАШИНИ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ

Кустарев Г.В., Доценко А.И., Мандровский K.П.

Методите за техническа и икономическа оценка на пътно-строителните машини са добре развити, но тяхното приложение изисква широка гама от първоначални данни, които трудно могат да бъдат получени без наличието на системи за наблюдение. При съвременните условия, икономическите фактори определят възможността за използване на машините, а техническото състояние на машините се определя предимно от разходите за поддържане и експлоатация. Това определя необходимостта от извършване на икономически и технически оценки. За да се осигури съответствие между приложението на подобни технически и икономически индекси за оценка на ефективността, е необходимо да се използват системи за наблюдение. Съвременните системи за мониторинг позволяват да се наблюдават техническите и експлоатационни характеристики на машините без да се извършва сравнение от икономическа гл. т. Съществува, обаче известна несигурност при избора на методи за измерване и оценка, които се използват в практиката при съвременните условия, поради наличието на пазарна икономика и възможност друг производител да предлага същия продукт при по-добре условия. При такива условия, внедряването на система за събиране и обработване на информация с обратна връзка от клиентите ще бъде от полза – система за наблюдение за оценка на ефективността. Обратната връзка с клиентите е необходима за създаването на контрол, така че да се повиши ефективността и поддръжката на системата на едно задоволително равнище. Развитието на методите за техническа и икономическа оценка, които могат да се приложат и при пътно-строителните машини и да се адаптират за внедряване в системата за наблюдение е основна цел на настоящия доклад.


ефективност наблюдение пътно-строителни машини единица разходи за производство.Efficiency monitoring road-construction machines unit cost of production. Кустарев Г.В. Доценко А.И. Мандровский K.П.

BIBLIOGRAPHY

[1] Shestopalov K.K. Overview and analysis of remote-control systems for road machines / Shestopalov K.K., Mandrovskiy K.P. // Road Power. - 2015. - № 61. - p. 34-37.

[2] Golkina G.E. Possibilities of ERP-systems to control the cost of production / Golkina G.E. // Modern trends in the development of science and technology. - 2015. - № 1-5. - p. 44-47.

[3] Tikhonov A.A. Production cost and financial performance: what comes first? / Tikhonov A.A. // Vestnik of the Financial University. - 2007. - № 1. - p. 132-141.

[4] Dotsenko A.I. Improving the quality of asphalt concrete pavement of roads by monitoring the parameters of road machines in the course of work

[Electronic resource] / Dotsenko A.I., Mandrovskiy K.P. // Interstroymeh-2018. Materials of the international scientific and technical conference. - M.: National Research Moscow State University of Civil Engineering, 2018. - P. 223-227. - Access mode: http://mgsu.ru/resources/izdatelskaya-deyat...

[5] Concord-GPS. Monitoring system of transport objects

[Electronic resource] - Access mode: http://www.konkord-gps.ru/ (access date: 07.28.15).

[6] NPP ”Transnavigation”. Automated system for monitoring passenger traffic

[Electronic resource] - Access mode: http://www.transnavi.ru/projects/asmpp/abou... (access date: 07/01/17).

[7] Timo Saarenketo. Monitoring the condition of roads with low traffic

[Electronic resource] - Access mode: http://www.roadex.org/wp-content/uploads/20... (access date: 06.30.17).

[8] Mandrovskiy K.P. Analysis of monitoring systems for road-building machines and the concept of a performance management system / Mandrovskiy K.P. // Vestnik of the Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI). - 2016. - № 1 (44). - p. 26-33.

[9] Mandrovskiy K.P. Possible prospects for the development of monitoring systems for road machines in performance management and technical audit / Mandrovskiy K.P. // Mechanization of construction. - 2016. - V.77 - № 10. - p. 47-52.

[10] Banker R.D. Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis / Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W. // Management Science. – 1984. – Vol. 30. – № 9. – P. 1078-1092.

[11] Cooper W.W. Data envelopment analysis. A comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software / Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. – 2-nd edition. – New York: Springer, 2006. – 528. p.

[12] Development of scientific foundations and electronic resources of the monitoring system for assessing the effectiveness of road-construction, airfield and utility vehicles: a report on research and development / Kustarev G.V., Shestopalov K.K., Karasev G.N., Mandrovskiy K.P. - M.: Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI), 2010. - 50 p.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките