Научный доклад ID 1773 : 2019/2
ИНФОРМАЦИОННАТА АРХИТЕКТУРА КАТО ВАЖЕН ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС

Хана Ала Канана, Калефа Алтахир Алнагаса , Мохамед Наджиб Хамза, Мохамед Салем Алмабрук

Съвременните тенденции при развитието на бизнеса изискват използване и усъвършенстване на информационната архитектура, като най-ново постижение при използването на ограничени ресурси на производството. Това е важна стъпка за ефективна подкрепа на компаниите при осъществяване на тяхната основна стопанска дейност. Целта е да се създаде основа за добра стратегия, изследвания и обработване на не надеждна информация. Това би дало отговор на въпроса: Как да се постигне ефективност при големите корпорации?

Целта е да се постигне взаимно сътрудничество на всички ИТ компании, т.е. „Всички са съгласни и всички седят от една и съща страна на масата“. Тази промяна в бизнес и ИТ културата се превръща в практика, която изисква време за приемане и персонализиране. Крайните резултати трябва да бъдат отразени в организацията чрез премахване на ненужното повтаряне на работа. Основният фактор за модерното функциониране на компаниите, фокусирани върху икономическата ефективност, е информационната архитектура, която структурира важни детермини, както следва.

Изграждането на компютърна мрежа в тази област е наложително за „21 век“. Компютърната интернет технология се използва за проектиране и настройване на мрежи във фирмата или за клиента, като LAN, WAN, интранет и екстранет технологии. Мрежовите спецификации определят коя компютърна интернет технология трябва да бъде инсталирана, за да се използва за изпълнение на плановете. Целта е решаване на проблеми с мрежовата сигурност и управлението на мрежата. За конкурентно предимство компаниите се нуждаят от архитектура, състояща се от съвременни бизнес комуникации, която включва ефективно използване на интернет информационните технологии. непрекъснато трябва да се прилагат нови идеи, които водят до успешен бизнес. Целта е да се адаптират към всички промени, които се правят в областта на ИТ технологиите, за да бъдат успешно включени нови програми. Непрекъснатото наблюдение на новите знания в света дава възможност за постепенно овладяване на определени нива на полезно представяне за ефективна комуникация за собствения бизнес на компаниите, както и за тяхната оценка на полезното представяне на интернет мрежата и цялата ИТ система. Целта е да се идентифицират промените във външната и вътрешната среда, които засягат тези системи.

Фокусът е върху компютърните мрежи и администрирането на системата. Въпреки това е желателно все повече компании в света да наемат все повече служители и да закупуват компютърен хардуер и адекватно съвременно оборудване. Светът е доминиран от успеха на компютърната техника и електротехниката. Следователно, най-ефективните комуникационни програми в Интернет, тези програми включват програми от световна класа, свързани с компютърно програмиране, изграждане на мрежи или дизайн на системи. Практиката в света казва, че мрежовите технологии постоянно се променят, което означава, че са съответните администратори - разработчици и други трябва постоянно да участват в развитието на ИТ технологиите, за да бъдат в крак с най-новите разработки.


информационна архитектура икономикс съвременен бизнес мрежова сигурност мрежово управление.information architecture economics modern business network security network managementХана Ала Канана Калефа Алтахир Алнагаса Мохамед Наджиб Хамза Мохамед Салем Алмабрук

BIBLIOGRAPHY

[1] What Network and Computer Systems Administrators Do https://www.bing.com/s

[2] http://bobmixon.com/wp-content/uploads/2014...

[3] Network and Computer Systems Administrators, Administrators maintain network LANs, WANs, and intranets

[4] Jeremy, Butler, G.( 2012)., A History of Information Technology and Systems, University of Arizona.

[5] Wu, Suzanne. (2013)., ”How Much Information Is There in the World?”, USC News, University of Southern California.

[6] www.reference.com/technology/internet-technology-72ebcb288063d706

[7] https://www.bing.com/images/search?q=inform...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie