Научен доклад ID 1772 : 2019/4
ЗА ОСНОВНИТЕ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ВРЪЗКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

Алексей Беров, Николай Тончев

Изборът на материала е основен процес, във вземането на решение и той се основава на знания получени по дисциплините – материалознание, съпротивление на материалите, конструиране на машинни елементи, технология на машиностроителните материали и други технически дисциплини. В съобщението се представя взаимовръзката между по-горе посочените дисциплини в процеса на обучение. Идеята е да се покажат и обобщят основни принципи, развити от проф. Михаел Ашби, на които е базиран курса по Материалознание във Висшето Транспортно Училище „Тодор Каблешков“. Този приложен подход спомага в бъдеще да се изградят умения за активно надграждане на знания и умения.


машинно инженерство активно обучение материалознание.mechanical engineering active training material science.Алексей Беров Николай Тончев

BIBLIOGRAPHY

[1] Ashby, M. F. (2011), Materials selection in mechanical design, Fourth Edition. Oxford, Butterworth-Heinemann.

[2] Ashby, M. F., Materials, Bicycles, and Design, Metal Materials Transactions, vol.26A, p.3057,1995.

[3] Ashby M. F., Hugh Shercliff, David Cebon, Materials: engineering, science, processing and design. Butterworth-Heinemann, 2007.

[4] Tontchev N. Materials Science, Effective solutions and Technological Variants. Lambert, 2014, 144p.

[5] Kolev, P. ., К. Кrastanov, 15 Years Journal ”Mechanics, Transport, Communications” Research In Material Science, Published In The Journal ”Mechanics, Transport, Communications” –Review. Part I, volume 17, issue 2, 2019, Academic journal http://www.mtc-aj.com, article № 1756.

[6] Kolev P., D. Todorova., 15 Godini Spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii “Izsledvaniya Po Materialoznanie, Publikuvani V Spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii“ – Obzor. Chast II. tom 17, broy 2, 2019 g. Nauchno spisanie, http://www.mtc-aj.com , statiya № 1758.
( [6] Колев П., Д. Тодорова., 15 Години Списание „Механика, Транспорт, Комуникации “Изследвания По Материалознание, Публикувани В Списание „Механика, Транспорт, Комуникации“ – Обзор. Част II. том 17, брой 2, 2019 г. Научно списание, http://www.mtc-aj.com , статия № 1758. )

[7] Tonchev N. Proizvodstveni tehnologii, Monografiya, 2012, Sofiya.
( [7] Тончев Н. Производствени технологии, Монография, 2012, София. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките