Научен доклад ID 1771 : 2019/4
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕНД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪГАТА НА ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ

Явор Исаев, Мартин Златков, Веселин Стоянов, Славчо Божков, Цветан Аспарухов, Емилиан Маринов, Илия Йовановски, Денислав Димитров, Стефан Стефанов, Радослав Жижкин, Димитър Николов, Тони Богданов

В доклада са показани основните резлтати при проектиране на стенд за изследване на качеството на искрата при запалителни свещи за бензинови двигатели. С увеличаване на честотата на въртене на двигателя мощността на искрата намалява. С помощта на стенда ще може да се наблюдават и измерват електрическите параметри при запалителната уредба и да се оптимизират. Като има възможност пряко да се влиае върху запазване на мощността на искрата с увеличаване на честотата на въртене на двигателя и увеличаване на налягането в горивната камера. Това ще доведе до по оптимално изгаряне на сместа при високи обороти, а от тук и до намаляване на разхода на гориво. Стендът дава възможност за изследване на различни видове запалителни свещи с възможност за заснемане на процесите с високоскоростна камера. Налягането в камерата на стенда се следи с манометър и има възможност да се регулира.


Запалителна свещ двигател с вътрешно горене ДВГ запалителна бобина двутактов четиритактов двуцилиндров едноцилиндров компресия гориво-въздушна смес.Spark plug internal combustion engine ICE ignition coil two-stroke four-stroke two-cylinderЯвор Исаев Мартин Златков Веселин Стоянов Славчо Божков Цветан Аспарухов Емилиан Маринов Илия Йовановски Денислав Димитров Стефан Стефанов Радослав Жижкин Димитър Николов Тони Богданов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov V., I. Milenov, E. Dimitrova, Computer Control on Positioning Stepper Drive – Laboratory Stand, VIII International Conference “Heavy Machinery-HM 2014”, Zlatibor, 2528 June 2014, Proceedings, ISBN 978-86-826З1-74-З, COBISS.SR-ID 209599500, pp. D.3540, http://www.hm.kg.ac.rs/documents/Proceeding...

[2] Dimitrov V., E. Dimitrova, Research of PWM pulse frequency influence on the asynchronous drives characteristics – laboratory simulator, sp. Elektrotehnika i elektronika „E E“, Vol. 48, ISSN 0861-4717, No 9-10/2013, pp. 37 – 44, http://epluse.fnts.bg/archive.html
( [2] Dimitrov V., E. Dimitrova, Research of PWM pulse frequency influence on the asynchronous drives characteristics – laboratory simulator, сп. Електротехника и електроника „Е Е“, Vol. 48, ISSN 0861-4717, No 9-10/2013, pp. 37 – 44, http://epluse.fnts.bg/archive.html )

[3] Pavlov G., V. Dimitrov, T. Lalev, A. Hristova, L. Sekulov, M. Tomcheva, Proektirane na laboratoren simulator za mnogofunktsionalni mikroprotsesorni releyni zashtiti, VI nauchna konferentsiya ”EF 2014”, Balgariya, Sozopol, 15 - 17 Septemvri 2014, Godishnik na Tehnicheski Universitet - Sofiya, ISSN 1311-0829, t. 64, kn. 4, 2014, str. 55-62 http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proc...
( [3] Павлов Г., В. Димитров, Т. Лалев, А. Христова, Л. Секулов, М. Томчева, Проектиране на лабораторен симулатор за многофункционални микропроцесорни релейни защити, VI научна конференция ”ЕФ 2014”, България, Созопол, 15 - 17 Септември 2014, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, т. 64, кн. 4, 2014, стр. 55-62 http://proceedings.tu-sofia.bg/volumes/Proc... )

[4] P. Kostadinov, V. Dimitrov, Proektirane na laboratoren stend za izsledvane parametrite na chetkovi i bezchetkovi postoyannotokovi elektrodvigateli. IV nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „KEIT 2018”, nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, tom 16, broy 3/2, 2018 g., statiya № 1726, str. VII-23 – VII-28 , https://mtc-aj.com/library/1726.pdf
( [4] П. Костадинов, В. Димитров, Проектиране на лабораторен стенд за изследване параметрите на четкови и безчеткови постояннотокови електродвигатели. IV научна конференция с международно участие „КЕИТ 2018”, научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823, том 16, брой 3/2, 2018 г., статия № 1726, стр. VII-23 – VII-28 , https://mtc-aj.com/library/1726.pdf )

[5] Dimitrov, P. Kostadinov, M. Zlatkov, Control system for laboratory DC electrical drive with pulse-width regulation, International Scientific Conference “UNITECH 2018”, Gabrovo, 16-17.11.2018, Proceedings, ISSN 1313-230X, pp. I-121 – I-125

[6] Shturov N. I. Metody i sredstva ekonomii i povysheniya effektivnosti ispolzovaniya energii v sisteme gorodskogo elektricheskogo transporta. Disertatsiya, Novosibirskiy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet, 2003 g.
( [6] Щуров Н. И. Методы и средства экономии и повышения эффективности использования энергии в системе городского электрического транспорта. Дисертация, Новосибирский государственный технический университет, 2003 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките