Научный доклад ID 1770 : 2019/4
БИЗНЕС ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОКИНО DRIVE-IN CINEMA

Антон Илиев

Характерно за автокината е, че те се определят като места за срещи на млади хора, а в съвременния свят те са по-скоро място за семейства и към всяко кино има детски площадки и ресторант.

В публикацията се разглежда изготвянето на бизнес проект за създаване на условия за прожекция на кинопродукции на открито. Целта е потребителите да могат да наблюдават прожекциите от автомобили.

Създаването на добри условия за прожекция на открито ще привлече заинтересовани страни и ще осигури възможност за възвръщане на инвестицията. Поради тази причина, специфична цел на проекта е да изгради добавена стойност, изразяваща се в пораждане на преживяване за клиентите, поради което ще се генерират възможности за печалба и проектът може да постигне очаквания успех.

В публикацията е представен и анализ на риска, като са отчетени три вида риск при инвестиционното и бизнес проектиране – технически риск (свързан с техниката, безопасността и други, свързани с избраната технология проблеми), икономически риск (да не се вместим в предварително определения проектен общ разход) и организационен риск (проектния екип)

За изпълнението на такъв проект е необходимо планиране на жизнения цикъл, подходящ източник за финансиране и екип.


автокино бизнес проект създаване на условия за прожекцияDrive-in cinema business project creating conditions for screeningАнтон Илиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Evrostat, www.economic.bg
( [1] Евростат, www.economic.bg )

[2] КАТ, www.stolica.bg

[3] Krastanov Kr., Sofia plans extensive metro expansion, IRJ – International Railway Journal, August 2008, Volume 48, Issue 8

[4] Todorova D., IZGOTVYaNE NA BIZNES PLAN - Praktichesko rakovodstvo, VTU „T. Kableshkov”, ISBN 978–954–12–0203-6, 2011
( [4] Тодорова Д., ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН - Практическо ръководство, ВТУ „Т. Каблешков”, ISBN 978–954–12–0203-6, 2011 )

[5] Todorova D., “Biznes planirane”, Elektronen kurs, 2014g., www.moodle.vtu.bg
( [5] Тодорова Д., “Бизнес планиране”, Електронен курс, 2014г., www.moodle.vtu.bg )

[6] Todorova D., „Upravlenie na malkiya i sreden biznes”, Elektronen kurs, 2014g., www.moodle.vtu.bg
( [6] Тодорова Д., „Управление на малкия и среден бизнес”, Електронен курс, 2014г., www.moodle.vtu.bg )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie