Научен доклад ID 1769 : 2019/4
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ЕВРОПА

Снежана Карипова

Непрекъснато увеличаващият се обем на превозни средства в Европейския съюз, създава нови предизвикателства свързани с транспортната система на Европа. С цел преодоляване на създалите се предизвикателства, свързани с екологосъобразността и ефикасността на транспорта, както и повишаването на безопасността и сигурността по пътищата, бе създаден и приет план за внедряване на интелигентните транспортни системи (ИТС) в Европа. Този доклад има за цел да разгледа в детайли гореспоменатия план, както и няколко приложени в действие практики свързани с ИТС в Европа.


интелигентни транспортни системи; транспорт; внедряване; план за действие; примериintelligent transport systems; transportation; deployment; action plan; examplesСнежана Карипова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolova, H. Inteligentnite transportni sistemi. Politika i praktika za vnedryavane. Sofiya, 2017.
( [1] Николова, Х. Интелигентните транспортни системи. Политика и практика за внедряване. София, 2017. )

[2] Evropeyska komisiya. Direktiva 2010/40/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta. Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz,2010, L-207.
( [2] Европейска комисия. Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Официален вестник на Европейския съюз,2010, L-207. )

[3] INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS Reference Material for COMPETENCE. Napier University. Edinburgh, 2006.

[4] Krastanov Kr., Avtomatiziranite parking sistemi ili kak da spestim plosht, vreme i trafik zadrastvaniya, Profesionalno za parkiraneto – spisanie na Balgarskata Parking Asotsiatsiya, yuni, 2005
( [4] Кръстанов Кр., Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането – списание на Българската Паркинг Асоциация, юни, 2005 )

[5] Krastanov Kr., Bulgaria reaches for the sky – interview with the Minister of Transport, Information Technology and Communications of Republic of Bulgaria, Jane’s Airport Review, issue 5, June 2010

[6] Krastanov Kr., Building Bulgaria’s Roads, World Highways May 2010

[1] Krastanov Kr., Bulgaria at the crossroads, World Highways magazine, January/February 2005

[7] Krastanov Kr., Sofia plans extensive metro expansion, IRJ – International Railway Journal, August 2008, Volume 48, Issue 8

[8] Komisiya na evropeyskite obshtnosti. Plan za deystvie za vnedryavane na inteligentnite transportni sistemi v Evropa. Bryuksel, 2009.
( [8] Комисия на европейските общности. План за действие за внедряване на интелигентните транспортни системи в Европа. Брюксел, 2009. )

[9] Komisiya na evropeyskite obshtnosti. Plan za deystvie v oblastta na logistikata na prevoza na tovari. Bryuksel,2007.
( [9] Комисия на европейските общности. План за действие в областта на логистиката на превоза на товари. Брюксел,2007. )

[10] Kolev P., Todorova D., Inteligentni transportni sistemi – faktor za ustoychivoto razvitie na transporta, STUDIYa, Nauchno spisanie ”Ikonomicheska misal”, izd. ”Institut za ikonomicheski izsledvaniya na BAN”, Sofiya, kn. 3, 2016, ISSN 0013-2993, str. 120-140. Spisanieto e indeksirano i referirano ot Jurnal of Economic Literature/EconLit, izdaniya na amerikanskata ikonomicheska asotsiatsiya AEA i RePE
( [10] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140. Списанието е индексирано и реферирано от Jurnal of Economic Literature/EconLit, издания на американската икономическа асоциация AEA и RePE )

[11] Todorova D., „Investitsionni vazmozhnosti za razvitie na transporta”, sp. Mehanika Transport Komunikatsii, br. 3, 2015, str. 7, ISSN 1312-3823
( [11] Тодорова Д., „Инвестиционни възможности за развитие на транспорта”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2015, стр. 7, ISSN 1312-3823 )

[12] E-FREIGHT. European e-freight capabilities for co-modal transport. 2019. Last seen:10.05.2019.

[13] The Stockholm congestion charges: an overview. Centre for Transport Studies Stockholm, 2014.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките