Научный доклад ID 1762 : 2019/2
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КОМПАНИИТЕ КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Калефа Алтахир Алнагаса , Мохамед Наджиб Хамза, Мохамед Салем Алмабрук Хана Ала Канана

Целта на бизнеса на индустриалните предприятия, организирани за новия бизнес, бизнеса като екологични предприятия и др., е да се постигнат резултати, които могат да задоволят нуждите на населението. Компанията е основният икономически субект, а икономическата дейност се осъществява за задоволяване нуждите на хората. Основната цел на бизнеса на компанията е да създава продукти, които да отговарят на социалните нужди. Следователно продуктът се счита за резултат от дейността на компанията. Дефектните продукти на компанията се пускат на пазара, където се обменят за пари. На пазара има клиенти, за които тези продукти имат използваема стойност.

Състоянието на продукта е във функцията на продажба на пазара, което се потвърждава чрез неговата използваема стойност, за да отговори на определени видове нужди на клиентите. Ако сумата пари, която компанията получава за своите продукти, е достатъчна за покриване на инвестицията на производствените елементи и останалата част за уреждане на задължения към общността и за развитието на предприятието, бизнес целта е постигната. Като втора форма на бизнес резултата, стойността на продукцията се потвърждава на пазара. От събраната сума пари предприятието трябва да покрие стойността на инвестираните елементи на производството, а останалата сума от събраната стойност на производството е печалбата, т.е. печалбата, която се явява като специална форма на бизнес резултата на дадена компания. Икономическата ефективност на компанията е организиран процес, който осъществява необходимите дейности за развитие на ключови фактори от съвременния бизнес и система за качество на този бизнес. Съвременният бизнес изисква да бъде планирано, разработено и внедрено качество, за да се изготвят отчети за хода на процеса на бизнес развитие.

Днес по света бизнесът работи в среда на жестока конкуренция на пазара. Постигането на висококачествен продукт или марка е основата, от която се движи, за да може да оцелее и да спечели в такава сложна пазарна игра. Основата за това е включването на всички фактори, които осъществяват дейностите по развиване на качествен бизнес и спазване изискванията на стандартите за качество на международната сцена. Бизнес резултатите на компанията, които те показват като бизнес резултати, се изразяват като:

1. Физически продукт (изразен в естествени измервателни единици - физически обем на производството)

2. Кумулативен доход или стойност на продукцията (изразена в пари)

3. Подобряване на печалбата и

4. Всички те са взаимно обусловени и свързани.

Вниманието е насочено към днешните често несигурни продажби чрез специален обменен курс. Най-добрият тест за обменен курс е маркетингово тестване или провеждане на процес на предпродажба.

По принцип този тест се провежда в организационната маркетингова дирекция/отдел за продажби. Трябва да се направи за продукт или услуга в ограничена зона и за ограничено време. Често при маркетинговите усилия се обръща внимание на търсенето на купувачи, в замяна на информация, която помага да се сканират реални клиенти. Предпродажбата включва запознаване на потенциалните клиенти с продукта и изтегляне на поръчки за по-късна доставка.


икономически резултати организация икономика управление екологичен успехBusiness results organization economy management ecological succes Калефа Алтахир Алнагаса Мохамед Наджиб Хамза Мохамед Салем Алмабрук Хана Ала Канана

BIBLIOGRAPHY

[1] www: businesswealthlobulresources.net

[2] https://www.thoughtworks.com/insights/blog/...

[3] https://www.techbriefs.com/component/conten...

[4] A guide to survival strategy at (www.strategy. gov.uk)

[5] Živanović, N., Živanović, V. (2013)., Strategic Management, Faculty of Business industrial management, University ”UNION -Nikola Tesla” Belgrade, pp. 112.

[6] Project in front of the Ministry of Health and Local Government Aranđelovac ``Development Plan project ecological awareness ”, Aranđelovac, 2016, Serbia

[7] International Environmental Standards ISO 14000, revision 2016.

[8] https://www. ecology. Serbia-presented-plan-for-reducing-harmful-gases

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie