Научен доклад ID 1759 : 2019/2
ЕВРОПЕЙСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ И НИВО НА ТЯХНАТА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ

Костадин Трифонов

През последните двадесет години се регистрира значително понижение на пътническото железопътно движение. В този доклада се разглеждат законодателни актове от страна на Европейския съюз като Регламент (ЕО) № 1370/2007 и Директива 2012/34/ЕС за либерализирането на пазара на обществения пътнически транспорт и пакетите от първи до четвърти в областта на железопътния транспорт. Тези нормативни документи имат за цел отварянето на националните пазари и повишаване на конкурентоспособността и оперативната съвместимост на железниците в Европейския съюз. Железопътният транспорт е екологичен тип транспорт и като такъв е приоритетен за ЕС. Насоките за неговото развитие са за увеличаване на неговия дял спрямо общия транспортен пазар.

В доклада се анализира нивото на либерализацията на транспортния пътнически пазар в някои страни от Европа, като те са разделени в три групи: либерализиране „де юре“, либерализиране „де факто“ и нелиберализиран пазар. Изследвани са 21 страни от Европа и са разгледани условията за извършване на превозната услуга в железопътния транспорт.

Разгледани са условията за сключване на договори за обществени услуги при извършването на пътническите превози и е анализирана големината на компенсираната извършена услуга спрямо общия обем на превозите в железопътния транспорт. Анализирано е съотношението на получените приходи от продажбата на билети и приходите, получени от компенсации за изследваните страни.


крайградски железопътни превози либерализация обществените услуги превозвачиsuburban railway transport liberalization public services carriersКостадин Трифонов

BIBLIOGRAPHY

[1] Byala kniga. Patna karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite SEC(2011) 359, okonchatelen SEC(2011), 358 okonchatelen SEC(2011), 391 okonchatelen. Bryuksel, 28.3.2011 COM(2011) 144 okonchatelen. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...
( [1] Бяла книга. Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите SEC(2011) 359, окончателeн SEC(2011), 358 окончателeн SEC(2011), 391 окончателeн. Брюксел, 28.3.2011 COM(2011) 144 окончателен. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri... )

[2] Dvugodishen doklad na Evropeyskata komisiya za razvitieto na evropeyskiya zhelezopaten pazar“ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-...
( [2] Двугодишен доклад на Европейската комисия за развитието на европейския железопътен пазар“ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-... )

[3] Direktiva 2007/58/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 23 oktomvri 2007 godina za izmenenie na Direktiva 91/440/EIO na Saveta otnosno razvitieto na zheleznitsite v Obshtnostta i na Direktiva 2001/14/EO za razpredelyane na kapatsiteta na zhelezopatnata infrastruktura i sabirane na taksi za polzvane na zhelezopatnata infrastruktura, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...
( [3] Директива 2007/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година за изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността и на Директива 2001/14/ЕО за разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... )

[4] Direktiva 2012/34/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 21 noemvri 2012 godina za sazdavane na edinno evropeysko zhelezopatno prostranstvo tekst ot znachenie za EIP, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/...
( [4] Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство текст от значение за ЕИП, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/... )

[5] „NAREDBA za vazlagane i izpalnenie na zadalzheniyata za izvarshvane na obshtestveni prevozni uslugi v zhelezopatniya transport“, https://www.lex.bg/laws/ldoc/-548927998
( [5] „НАРЕДБА за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт“, https://www.lex.bg/laws/ldoc/-548927998 )

[6] Reglament (EO) № 1370/2007 na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 23 oktomvri 2007 godina otnosno obshtestvenite uslugi za patnicheski prevoz s zhelezopaten i avtomobilen transport i za otmyana na reglamenti (EIO) № 1191/69 i (EIO) № 1107/70 na Saveta, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/...
( [6] Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/... )

[7] Todorova M., Monitoring na zhelezopatniya transport v iztochnoevropeyskite strani. Nauchno elektronno spisanie„Mehanika Transport Komunikatsii” ISSN:1312-3823, br.3/2015,statiya ID 1154, Sofiya XXII MEZhDUNARODNA NAUChNA KONFERENTsIYa “TRANSPORT 2015“, 8-10.10 2015 g. , Borovets, https://mtc-aj.com/library/1154.pdf
( [7] Тодорова М., Мониторинг на железопътния транспорт в източноевропейските страни. Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2015,статия ID 1154, София XXII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2015“, 8-10.10 2015 г. , Боровец, https://mtc-aj.com/library/1154.pdf )

[8] Todorova M., Trendafilov Z., Kirchev T., Velyova V. i kolektiv. Metodi za optimizirane na kraygradsko zhelezopatno dvizhenie, VTU „Todor Kableshkov“, Sofiya, 2017 g.
( [8] Тодорова М., Трендафилов З., Кирчев Т., Вельова В. и колектив. Методи за оптимизиране на крайградско железопътно движение, ВТУ „Тодор Каблешков“, София, 2017 г. )

[9] „Independent Regulators’ Group – Rail”, Market Monitoring, 2016-2017, https://www.irg-rail.eu/irg/about-irg-rail/... https://www.irg-rail.eu/irg/documents/marke...

[10] Dolinayova A., Camaj J., Danis J., X Int. Sci. Conf. & VII Int. Symposium of Young Researches „Transport Problems’2018” Katowice, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, ISBN 978-83-945717-6-4, 1052 p.

[11] Todorova M., Infrastructure charges in new EU member states, 23nd International Symposium EURO - Zel 2015 ”Recent Challenges for European Railways”, 2rd – 3h June 2015, Žilina (Slovak Republic), ISBN 978-80-263-0936-9.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките