Научен доклад ID 1758 : 2019/2
15 ГОДИНИ СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ “ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ“ – ОБЗОР. Част II

Петър K. Колев, Даниела Д. Тодорова

В настоящата статия е направен обзор върху изследванията в областта на материалознанието. Анализирани са научни разработки по моделиране и оптимизация на технологични процеси, заваряване на материалите, технологични задачи за развитието на материалите и техните технологии.

Първата част на аналитичния обзор е посветена на подход, създаден от изследователи на ВТУ „Тодор Каблешков“. Този подход може да съдейства на интердисциплинарни екипи от различни висши училища в подкрепа на българската икономика и наука. Разгледани са различни технологични задачи, свързани с възстановяването на износени повърхнини след нанасяне на покрития с уякчаващи свойства.

Усъвършенстването на различните задачи и съответните решения водят до създаване на подход с помощта на който е възможно при определянето на ефективни решения да се подбере рационално решение, което да е свързано с намаляването на енергийните разходи или използваната суровина.

Във втората част на обзорния анализ са поместени съществени изследвания по материалознание на преподаватели от ВТУ „Тодор Каблешков“ и техни колеги.

В обзорната статия се изследват и коментират общо 101 труда, разделени съответно на 51 в първата част и 50 във втората част. Поставен е акцент на приноса на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ в развитието на българското материалознание.

Статиите, които са разгледани и анализирани в настоящия обзор обхващат научни изследвания за един продължителен период от двадесет и пет години. В направеният обзор е отчетен натрупания опит на изследователите от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, с помощта на който е възможно да се достигнат важни решения в областта на материалознанието, като се използват универсални алгоритми. Изготвянето на този обзор върху изследванията в тази област е продиктувано от идеята да се обобщят резултатите от извършените анализи и да се даде в концентриран вид информация за получените резултати от авторите.

open/download as PDF
обзор металознание технология на материалите заваряемост ефективни решения рационални технологични режими.overview metal science material technology weldability efficient solutions rational technological modes.Петър K. Колев Даниела Д. Тодорова

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките