Научен доклад ID 1758 : 2019/2
15 ГОДИНИ СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ “ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ“ – ОБЗОР. Част II

Петър K. Колев, Даниела Д. Тодорова

В настоящата статия е направен обзор върху изследванията в областта на материалознанието. Анализирани са научни разработки по моделиране и оптимизация на технологични процеси, заваряване на материалите, технологични задачи за развитието на материалите и техните технологии.

Първата част на аналитичния обзор е посветена на подход, създаден от изследователи на ВТУ „Тодор Каблешков“. Този подход може да съдейства на интердисциплинарни екипи от различни висши училища в подкрепа на българската икономика и наука. Разгледани са различни технологични задачи, свързани с възстановяването на износени повърхнини след нанасяне на покрития с уякчаващи свойства.

Усъвършенстването на различните задачи и съответните решения водят до създаване на подход с помощта на който е възможно при определянето на ефективни решения да се подбере рационално решение, което да е свързано с намаляването на енергийните разходи или използваната суровина.

Във втората част на обзорния анализ са поместени съществени изследвания по материалознание на преподаватели от ВТУ „Тодор Каблешков“ и техни колеги.

В обзорната статия се изследват и коментират общо 101 труда, разделени съответно на 51 в първата част и 50 във втората част. Поставен е акцент на приноса на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ в развитието на българското материалознание.

Статиите, които са разгледани и анализирани в настоящия обзор обхващат научни изследвания за един продължителен период от двадесет и пет години. В направеният обзор е отчетен натрупания опит на изследователите от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, с помощта на който е възможно да се достигнат важни решения в областта на материалознанието, като се използват универсални алгоритми. Изготвянето на този обзор върху изследванията в тази област е продиктувано от идеята да се обобщят резултатите от извършените анализи и да се даде в концентриран вид информация за получените резултати от авторите.


обзор металознание технология на материалите заваряемост ефективни решения рационални технологични режими.overview metal science material technology weldability efficient solutions rational technological modes.Петър K. Колев Даниела Д. Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Kandeva M., N. Hristov, N.Tonchev, (2010), Izsledvane na abrazivnata iznosoustoychivost na navareni bimetalni pokritiya, konferentsiya, „Mehanika na mashinite“, tom 18, 1, 53-57.
( [1] Кандева М., Н. Христов, Н.Тончев, (2010), Изследване на абразивната износоустойчивост на наварени биметални покрития, конференция, „Механика на машините“, том 18, 1, 53-57. )

[2] Tonchev N., M. Kandeva, N. Hristov, (2011), Metodika za opredelyane parametrite na kachestvoto na kompozitni pokritiya pri navaryavane na rotatsionni povarhnini, “Machines, Technologies, Materials”, vol.1, pp.141-144.
( [2] Тончев Н., М. Кандева, Н. Христов, (2011), Методика за определяне параметрите на качеството на композитни покрития при наваряване на ротационни повърхнини, “Machines, Technologies, Materials”, vol.1, pp.141-144. )

[3] Tontchev N., R. Lazarova, M. Kandeva, N. Hristov, (2009), Metallographic and mechanical investigations of fettled layers with specific properties, Fundamendal sciences and application, Journal, vol. 15, 289-296

[4] Tonchev N., (2013), Dva mnogokriterialni podhoda za optimizirane sastava i svoystvata na legirani stomani, MTS. AJ, statiya 834, tom 11, br. 3, rr. IV-1 – IV-7.
( [4] Тончев Н., (2013), Два многокритериални подхода за оптимизиране състава и свойствата на легирани стомани, МТС. AJ, статия 834, том 11, бр. 3, рр. IV-1 – IV-7. )

[5] Tonchev N., E. Ivanov, (2014), Dvukriterialen optimizatsionen podhod s prilozhenie v metalurgiyata za tarsene interval na parametrite pri udovletvoryavane na predvaritelno postaveni iziskvaniya za promenlivite, MTC AJ, vol. 12, issue 3/3, article 1081.
( [5] Тончев Н., Е. Иванов, (2014), Двукритериален оптимизационен подход с приложение в металургията за търсене интервал на параметрите при удовлетворяване на предварително поставени изисквания за променливите, MTC AJ, vol. 12, issue 3/3, article 1081. )

[6] Tonchev N., Al. Monov., N. Kemilev, (2005), Sravnitelen analiz na geometrichnite parametri i kachestvoto na navareni shevove s dva vida trabna elektrodna tel, VTU „Todor Kableshkov“, Transport`05 ,v9 - v13.
( [6] Тончев Н., Ал. Монов., Н. Кемилев, (2005), Сравнителен анализ на геометричните параметри и качеството на наварени шевове с два вида тръбна електродна тел, ВТУ „Тодор Каблешков“, Транспорт`05 ,v9 - v13. )

[7] Tonchev N., N. Hristov, (2009), Otnosno upravlenieto na protsesa navaryavane za postigane na sloeve s opredelena geometriya i svoystva, „Mehanika transport komunikatsii“, tom 3., statiya № 426, VI73-VI78.
( [7] Тончев Н., Н. Христов, (2009), Относно управлението на процеса наваряване за постигане на слоеве с определена геометрия и свойства, „Механика транспорт комуникации“, том 3., статия № 426, VI73-VI78. )

[8] Xristov N., N. Tontchev, S. Koinov., (2011), Optimal Decisions, Improving the Quality of the Fettled Surface for Apriori Given Thickness of the Built-up by Welding Layer, Fundamendal sciences and application, Journal, vol. 16.

[9] Monov A., N. Tonchev, (2011), Stend za udarno-abrazivno iznosvane, AJ - „Mehanika transport komunikatsii“, tom 3., statiya № 631.
( [9] Монов А., Н. Тончев, (2011), Стенд за ударно-абразивно износване, AJ - „Механика транспорт комуникации“, том 3., статия № 631. )

[10] Monov A., N. Tonchev, M. Kanzadeh, R. Lazarova, I. Lyubomirov, (2016), Udarno-Abrazivno Iznosvane Na Navareni Materiali Na Zhelyazna Osnova, Nauchno spisanie „Mehanika transport komunikatsii“, tom 14, broy 3/1, statiya № 1328, XIII-1-XIII-8.
( [10] Монов А., Н. Тончев, М. Канзадех, Р. Лазарова, И. Любомиров, (2016), Ударно-Абразивно Износване На Наварени Материали На Желязна Основа, Научно списание „Механика транспорт комуникации“, том 14, брой 3/1, статия № 1328, XIII-1-XIII-8. )

[11] Yankov E., N. Tonchev, M. Kanzadeh, A. Monov, (2016), Model Na Uyakchavaneto Pri Udarno-Abrazivno Iznosvane Na Navareni Materiali Na Zhelyazna Osnova, Nauchno spisanie „Mehanika transport komunikatsii“, tom 14, broy 3/3, statiya № 1360, XIII-1-XIII-6.
( [11] Янков Е., Н. Тончев, М. Канзадех, А. Монов, (2016), Модел На Уякчаването При Ударно-Абразивно Износване На Наварени Материали На Желязна Основа, Научно списание „Механика транспорт комуникации“, том 14, брой 3/3, статия № 1360, XIII-1-XIII-6. )

[12] Zamfirova G., V. Gaydarov, (2016), Izsledvane Na Vida I Povedenieto Na Otpechataka Pri Mikroindentatsionniya Eksperiment, Nauchno spisanie „Mehanika transport komunikatsii“, tom 14, broy 3/1, statiya № 1329, XIII-9-XIII-14.
( [12] Замфирова Г., В. Гайдаров, (2016), Изследване На Вида И Поведението На Отпечатъка При Микроиндентационния Експеримент, Научно списание „Механика транспорт комуникации“, том 14, брой 3/1, статия № 1329, XIII-9-XIII-14. )

[13] Tashev P., H. Kondov, S. Valkanov, E. Tasheva, (2016), Scanning Electron Microscope Examination Of Layers Weld Overlaid With Nano Modified Electrodes, Akademic Journal “Мechanics, Transport, Communication”, volume 14, issue 3/1, article № 1331, XIII-21-XIII-26, University of Transport.

[14] R. Dimitrova, M. Kandeva, V. Kamburov, Mechanical and Tribological Characteristics of TIG Hardfaced Dispersive Layer by Reinforced with Particles Extruded Aluminium, Tribology in Industry Vol. 39, No. 1, 2017, ISSN: 03548996, pp. 9-19, https://doi.org/10.24874/ti.2017.39.01.02, ...

[15] V. Kamburov, R. Dimitrova, M. Kandeva, Introduction of Nickel Coated Silicon Carbide Particles in Aluminum Metal Matrix Hardfaced by MIG/TIG Processes on Precoated Flux Layer, Tribology in Industry Vol. 40, No. 1, 2018, ISSN: 03548996, pp. 73-80 https://doi.org/10.24874/ti.2018.40.01.06, ...

[16] V. Kamburov, R. Dimitrova, M. Kandeva, Y. Sofronov, Investigation of Selective Laser Melting Surface Alloyed Aluminium Metal Matrix Dispersive Reinforced layers, Published under licence by IOP Publishing Ltd., IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 295, (2018) ISSN: 17578981, Article number 012035, https://doi.org/10.1088/1757-899X/295/1/012...

[17] V. Kamburov, R. Dimitrova, K. Nikolov, Electroless Nickel Coating of Carbon Microfibres and Nanotubes Intended for a Reinforcing Phase in Metal/Polymer Matrix Composites, Journal Oxidation Communications 42, No 1, (2019), ISSN 0209-4541, pp. 63–73,

[18] Genov J., N. Tonchev, V. Kamburov, Regressive Model for Limiting Deformations at Sheet Metal Forming, 2nd International conference on Manufacturing Engineering “ICMEN”, Kallithea of Chalkidiki, Greece, 2005 god., ISBN 960-243-614-X, pp. 255-259,
( [18] Genov J., N. Tonchev, V. Kamburov, Regressive Model for Limiting Deformations at Sheet Metal Forming, 2nd International conference on Manufacturing Engineering “ICMEN”, Kallithea of Chalkidiki, Greece, 2005 год., ISBN 960-243-614-X, pp. 255-259, )

[19] Genov Y., N. Tonchev, V. Kamburov, Regresionen model za vliyanieto na napregnatoto sastoyanie varhu predelnite deformatsii na listov metal, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „AMTEH”, Ruse, 9-11 noemvri, 2005 god., t.44, seriya 2, ISBN 1311-3321, str. 157-161,
( [19] Генов Й., Н. Тончев, В. Камбуров, Регресионен модел за влиянието на напрегнатото състояние върху пределните деформации на листов метал, Международна научна конференция „АМТЕХ”, Русе, 9-11 ноември, 2005 год., т.44, серия 2, ISBN 1311-3321, стр. 157-161, )

[20] Genov Y., A. Dimitrova V. Kamburov, Vliyanie na traektoriyata na natovarvane varhu predelnata deformatsiya na listov metal, „Yubileyna nauchna konferentsiya’2006”, TU-Sofiya, filial Plovdiv, 9-11 noemvri, 2006, t.13(7), ISSN: 1310-8271, str. 51-57
( [20] Генов Й., А. Димитрова В. Камбуров, Влияние на траекторията на натоварване върху пределната деформация на листов метал, „Юбилейна научна конференция’2006”, ТУ-София, филиал Пловдив, 9-11 ноември, 2006, т.13(7), ISSN: 1310-8271, стр. 51-57 )

[21] J. Genov, V. Kamburov, A. Nikolov, Y. Sophronov, The Strain State under Severe Plastic The Strain State under Severe Plastic Deformation by Dual-Angular Equal-Channel Extrusion, Bulletin of the National Research & Development Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara, Romania, year XXIII, 2014, No1, ISI Proceedings http://www.bid-isim.ro/bid2014_e.htm, ISSN 1453–0392, pp. 3-6,

[22] V. Kamburov, Y. Genov, A. Sergisova, 3D simulatsiya s programen CAD/CAE produkt i proektirane na instrumentalna ekipirovka za chetiriaglova ravnokanalna ekstruziya, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya, „MTF‘2012“, Sofiya, t. І, 2012, ISBN: 978-954-438-994-9, str. 97-102,
( [22] В. Камбуров, Й. Генов, А. Сергисова, 3D симулация с програмен CAD/CAE продукт и проектиране на инструментална екипировка за четириъглова равноканална екструзия, Международна научна конференция, „МТФ‘2012“, София, т. І, 2012, ISBN: 978-954-438-994-9, стр. 97-102, )

[23] Kamburov V., J. Genov, R. Dimitrova, I. Jankova, Structural Changes of Low-Melting Single-Phase Alloys under Equal-Channel Two-Angular Extrusion, Journal of Material Science and Technology, Vol. 19, №3, 2011 ISSN: 0861-9786, pp. 190-203,

[24] V. Kamburov, Anomalous Strain Hardening Effect for High Strain of Severe Plastic Deformation under Dual Equal Channel Extrusion, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2018, vol 71, No4, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online), pp. 535-544, https://doi.org/10.7546/CRABS.2018.04.13,

[25] V. Kamburov, V. Semenov, N. Tontchev, V. Mishev, A. Nikolov, 3D Simulation by CAD/CAE Software of Deformation Process at Equal-Channel Angular Extrusion with Active Friction Forces, International Journal Machines, Technologies, Materials 2017, Proceedings year I, Issue 6(6) vol. VI, Varna, ISSN print 2535-0021, ISSN online 2534-003X, pp. 423-426,
( [25] V. Kamburov, V. Semenov, N. Tontchev, V. Mishev, A. Nikolov, 3D Simulation by CAD/CAE Software of Deformation Process at Equal-Channel Angular Extrusion with Active Friction Forces, International Journal Machines, Technolоgies, Materials 2017, Proceedings year I, Issue 6(6) vol. VI, Varna, ISSN print 2535-0021, ISSN online 2534-003X, pp. 423-426, )

[26] N. Tontchev, V. Semenov A. Raab, V. Kamburov, Selecting the Optimum Variant of the Shear Drawing Process for Low-Carbon Steel, International Journal Machines, Technologies, Materials, Issue 3, 2017, ISSN print 1313-0226, ISSN web 1314-507X, pp 123-127,
( [26] N. Tontchev, V. Semenov A. Raab, V. Kamburov, Selecting the Optimum Variant of the Shear Drawing Process for Low-Carbon Steel, International Journal Machines, Technolоgies, Materials, Issue 3, 2017, ISSN print 1313-0226, ISSN web 1314-507X, pp 123-127, )

[27] Kolarov I. D. Dobrev. Vibroakustichno izsledvane na aluminievi detayli. Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii” tom 15, broy 3, 2017 g., ISSN 1312-3823
( [27] Коларов И. Д. Добрев. Виброакустично изследване на алуминиеви детайли. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации” том 15, брой 3, 2017 г., ISSN 1312-3823 )

[28] Kolarov I. Vibro-akustichesko izsledvane na tsilindrichni obraztsi s konstruktivni osobenosti. Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii” tom 14, broy 3/1, 2016 g.
( [28] Коларов И. Вибро-акустическо изследване на цилиндрични образци с конструктивни особености. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации” том 14, брой 3/1, 2016 г. )

[29] Kolarov I. Bezrazrushitelni parametri za otsenka na obemni povarhnostni netsyalostnosti chrez valna na Reley. Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii” tom 12, broy 3/1, 2014 g.
( [29] Коларов И. Безразрушителни параметри за оценка на обемни повърхностни нецялостности чрез вълна на Релей. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации” том 12, брой 3/1, 2014 г. )

[30] Kemilev N., (2005), Lazerna termichna obrabotka na niskolegirani instrumentalni stomani, broy 2, statiya № 0061, BG-4.1-BG-4.8.
( [30] Кемилев Н., (2005), Лазерна термична обработка на нисколегирани инструментални стомани, брой 2, статия № 0061, BG-4.1-BG-4.8. )

[31] Kemilev N., (2006), Izsledvane na zakalenata zona na konstruktsionni stomani sled obrabotka s SO2 – lazer, Nauchno spisanie „Mehanika transport komunikatsii”, broy 2, statiya № 0068, BG-4.1-BG-4.8.
( [31] Кемилев Н., (2006), Изследване на закалената зона на конструкционни стомани след обработка с СО2 – лазер, Научно списание „Механика транспорт комуникации”, брой 2, статия № 0068, BG-4.1-BG-4.8. )

[32] Tashev P., Lazarova R., Valkanov S., Dimitrova R., Petkov V., (2013), Izsledvane na navaren sloy s dobaveni nanorazmerni diamanteni chastitsi, Nauchno spisanie „Mehanika transport komunikatsii”, tom 11, broy 1, statiya № 0773, XIII-1-XIII-7.
( [32] Ташев П., Лазарова Р., Вълканов С., Димитрова Р., Петков В., (2013), Изследване на наварен слой с добавени наноразмерни диамантени частици, Научно списание „Механика транспорт комуникации”, том 11, брой 1, статия № 0773, XIII-1-XIII-7. )

[33] Tashev P., Lazarova R., (2013), Izsledvane na navaren s dobavyane na nanochastitsi ot TiN sloy, Nauchno spisanie „Mehanika transport komunikatsii”, tom 11, broy 2 , statiya № 0777, XIII-8-XIII-15.
( [33] Ташев П., Лазарова Р., (2013), Изследване на наварен с добавяне на наночастици от TiN слой, Научно списание „Механика транспорт комуникации”, том 11, брой 2 , статия № 0777, XIII-8-XIII-15. )

[34] Tashev P., Tasheva E., Manilova M., Hristov S. (2003), Poluchavane na zavareni saedineniya metal-aluminookisna keramika po metoda difuzionno zavaryavane vav vakuum, Nauchno spisanie „Mehanika transport komunikatsii”, broy 2, statiya № 0026, BG-4.8-BG-4.17.
( [34] Ташев П., Ташева Е., Манилова М., Христов С. (2003), Получаване на заварени съединения метал-алуминоокисна керамика по метода дифузионно заваряване във вакуум, Научно списание „Механика транспорт комуникации”, брой 2, статия № 0026, BG-4.8-BG-4.17. )

[35] Petkova G., B. Petkov, Avtomatizatsiya na protsesite za zavaryavane i navaryavane s izpolzvane na programiruemi moduli, „Mehanika, transport, komunikatsii“, br.2/2017, ISSN 1312-3823
( [35] Петкова Г., Б. Петков, Автоматизация на процесите за заваряване и наваряване с използване на програмируеми модули, „Механика, транспорт, комуникации“, бр.2/2017, ISSN 1312-3823 )

[36] Petkova G, Simulatsionno izpitvane na zavarachen rotator, . „Mehanika, transport, komunikatsii“, br.3/2016, ISSN 1312-382:
( [36] Петкова Г, Симулационно изпитване на заваръчен ротатор, . „Механика, транспорт, комуникации“, бр.3/2016, ISSN 1312-382: )

[37] Petkov, B., E. Yonchev, Prenosima sistema za eksperimentalno opredelyane na parametri pri vibrouplatnyavane s traversopodbivni mashini, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, tom 10, broy 3/2, 2012 g., str.2.37-2.47, ISSN 1312-3823
( [37] Петков, Б., Е. Йончев, Преносима система за експериментално определяне на параметри при виброуплътняване с траверсоподбивни машини, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 10, брой 3/2, 2012 г., стр.2.37-2.47, ISSN 1312-3823 )

[38] Krastanov, K., Izsledvane na svetovniya pazar na transmanipulatori, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, broy 3/3, 2014, ISSN 1312-3823
( [38] Кръстанов, К., Изследване на световния пазар на трансманипулатори, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, брой 3/3, 2014, ISSN 1312-3823 )

[39] Krastanov, K., P. Georgieva, Inteligentni transportni sistemi v oblastta na avtomobilniya transport i vrazka s ostanalite vidove transport, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, broy 3/3, 2014, ISSN 1312-3823
( [39] Кръстанов, К., П. Георгиева, Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и връзка с останалите видове транспорт, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, брой 3/3, 2014, ISSN 1312-3823 )

[40] Petkov, B., V. Vasilev, Izpitvane na hidrodinamichen predavatel – metodika za provezhdane na laboratorno uprazhnenie, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, tom 14, broy 3/3, 2016 g.ISSN 1312 – 3823
( [40] Петков, Б., В. Василев, Изпитване на хидродинамичен предавател – методика за провеждане на лабораторно упражнение, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 14, брой 3/3, 2016 г.ISSN 1312 – 3823 )

[41] Krastanov, K., Izsledvane na metalni kranovi konstruktsii na mostovi kranove, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, broy 3/3, 2016, ISSN 1312-3823
( [41] Кръстанов, К., Изследване на метални кранови конструкции на мостови кранове, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, брой 3/3, 2016, ISSN 1312-3823 )

[42] Petkov, B., Savmestna rabota na dinamichni pompi i pompena instalatsiya. regulirane na dinamichni pompi. metodika za provezhdane na laboratorno izpitvane, , n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, broy 3/3, 2018 g.ISSN 1312 – 3823
( [42] Петков, Б., Съвместна работа на динамични помпи и помпена инсталация. регулиране на динамични помпи. методика за провеждане на лабораторно изпитване, , н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, брой 3/3, 2018 г.ISSN 1312 – 3823 )

[43] Petkov, B. G., Strukturen i kinematichen analiz na podbivniya mehanizam na traversopodbivni mashini s tsiklichno deystvie”, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii, n.sp., br.1, 2014 g., ISSN 1312 – 3823
( [43] Петков, Б. Г., Структурен и кинематичен анализ на подбивния механизъм на траверсоподбивни машини с циклично действие”, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации, н.сп., бр.1, 2014 г., ISSN 1312 – 3823 )

[44] Petkov, B. G., Dinamichen analiz na podbivniya agregat na traversopodbivna mashina s tsiklichno deystvie”, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii, n.sp., br.1, 2014 g., ISSN 1312 – 3823
( [44] Петков, Б. Г., Динамичен анализ на подбивния агрегат на траверсоподбивна машина с циклично действие”, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации, н.сп., бр.1, 2014 г., ISSN 1312 – 3823 )

[45] Petkov, B. G., Elektro- hidravlichna sistema za vibrouplatnyavane (podbivane) na zhelezniya pat”,n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii, n.sp., br.2, 2014 g., ISSN 1312 – 3823
( [45] Петков, Б. Г., Електро- хидравлична система за виброуплътняване (подбиване) на железния път”,н.сп. „Механика, транспорт, комуникации, н.сп., бр.2, 2014 г., ISSN 1312 – 3823 )

[46] Petkov, B., Dinamichen model na vibratsionen uplatnitel ot inertsionen tip s dve stepeni na svoboda, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, tom 13, broy 3/2, 2015 g.ISSN 1312 – 3823
( [46] Петков, Б., Динамичен модел на вибрационен уплътнител от инерционен тип с две степени на свобода, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 13, брой 3/2, 2015 г.ISSN 1312 – 3823 )

[47] Petkov, B., Izsledvane na ravnovesieto na vibratsionni uplatnitelni mashini ot inertsionen tip, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, tom 15, broy 3/2, 2017g. ISSN 1312 – 3823
( [47] Петков, Б., Изследване на равновесието на вибрационни уплътнителни машини от инерционен тип, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 15, брой 3/2, 2017г. ISSN 1312 – 3823 )

[48] Krastanov, K., B. Petkov, V. Daskalov, Stend za izsledvane na funktsioniraneto na ogranichitel na skorostta na vazheno- mehanichen asansyor, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, br.1/2018, ISSN 1312-3823
( [48] Кръстанов, К., Б. Петков, В. Даскалов, Стенд за изследване на функционирането на ограничител на скоростта на въжено- механичен асансьор, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, бр.1/2018, ISSN 1312-3823 )

[49] Radlov, K., K. Krastanov, L. Lazov, Nyakoi vaprosi i resheniya pri izvarshvane na protses na obnovyavane na elektrichesko oborudvane na tovaropodemni kranove, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, br.1/2018, ISSN 1312-3823
( [49] Радлов, К., К. Кръстанов, Л. Лазов, Някои въпроси и решения при извършване на процес на обновяване на електрическо оборудване на товароподемни кранове, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, бр.1/2018, ISSN 1312-3823 )

[50] Krastanov, K., Izsledvane sastoyanieto na tovaropodemni vazheta chrez bezrazrushitelen kontrol, n.sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, br.1/2018, ISSN 1312-3823
( [50] Кръстанов, К., Изследване състоянието на товароподемни въжета чрез безразрушителен контрол, н.сп. „Механика, транспорт, комуникации“, бр.1/2018, ISSN 1312-3823 )

[51] Vasilev D., Aglovi trepteniya na korpusa na dvigatel s vatreshno gorene, Mehanika na mashinite, 2015, ISSN 0861-9727, godina XXIII, kniga 2, str.115-118, Varna
( [51] Василев Д., Ъглови трептения на корпуса на двигател с вътрешно горене, Механика на машините, 2015, ISSN 0861-9727, година XXIII, книга 2, стр.115-118, Варна )

[52] Vasilev D., Mutafchiev M., Metodika za opredelyane na deystvashtite varhu kolyano-motovilkoviya mehanizam sili i vartyasht moment, XXI mezhdunarodna nauchna konferentsiya "TRANSPORT 2013", sp. Mehanika, transport, komunikatsii, t. 11, broy 3, chast 2, 2013g., ISSN 1312-3823, s. VII-13 – 19.
( [52] Василев Д., Мутафчиев М., Методика за определяне на действащите върху коляно-мотовилковия механизъм сили и въртящ момент, XXI международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2013", сп. Механика, транспорт, комуникации, т. 11, брой 3, част 2, 2013г., ISSN 1312-3823, с. VII-13 – 19. )

[53] Vasilev D., Mutafchiev M., Vliyanie na priblizheniyata varhu stoynostite na deystvashtite varhu kolyano-motovilkoviya mehanizam sili i vartyasht moment, Mehanika na mashinite, 2014, ISSN 0861-9727, godina XXII, kniga I, str. 56-59, Varna
( [53] Василев Д., Мутафчиев М., Влияние на приближенията върху стойностите на действащите върху коляно-мотовилковия механизъм сили и въртящ момент, Механика на машините, 2014, ISSN 0861-9727, година XXII, книга I, стр. 56-59, Варна )

[54] Vasilev D., Mutafchiev M., Vliyanie na broya na tsilindrite varhu neravnomernostite na vartyashtiya moment i na hoda na DVG, TRANSMOTAUTO’14, Scientific-technical union of mechanical engineering, year XXII, issue 7(156), June 2014, ISSN 1310-3946, s. 11-13
( [54] Василев Д., Мутафчиев М., Влияние на броя на цилиндрите върху неравномерностите на въртящия момент и на хода на ДВГ, TRANSMOTAUTO’14, Scientific-technical union of mechanical engineering, year XXII, issue 7(156), June 2014, ISSN 1310-3946, s. 11-13 )

[55] Vasilev D., Manolova A., Svobodni trepteniya na mehanichna veriga s inertsionna vrazka mezhdu masite, Sbornik dokladi, III-ta nauchno-tehnicheska sesiya s mezhdunarodno uchastie, 19-20.11.1992, Sofiya, s. 219-224.
( [55] Василев Д., Манолова А., Свободни трептения на механична верига с инерционна връзка между масите, Сборник доклади, III-та научно-техническа сесия с международно участие, 19-20.11.1992, София, с. 219-224. )

[56] Vasilev D., Manolova A., Prinudeni trepteniya na mehanichna veriga s inertsionna vrazka mezhdu masite, Mehanika na mashinite, ISSN 0861-9727, god. 2, kn. 2, Varna, 1994, str. 20-22.
( [56] Василев Д., Манолова А., Принудени трептения на механична верига с инерционна връзка между масите, Механика на машините, ISSN 0861-9727, год. 2, кн. 2, Варна, 1994, стр. 20-22. )

[57] Vasilev D., Trepteniya v nelineyni mehanichni sistemi s prilozhenie v transportnata tehnika, Monografiya, Godishnik na VTU, br. 6, 2015 g., ISSN 1314-362X
( [57] Василев Д., Трептения в нелинейни механични системи с приложение в транспортната техника, Монография, Годишник на ВТУ, бр. 6, 2015 г., ISSN 1314-362X )

[58] Vasilev D., DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN BULGARIA AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY, International Scientific Conference “Management 2012”, Belgrad, 20th – 21st April 2012, s. 714-718

[59] Vasilev D., Tonchev N., Markov S., SVARZANOST I VKLYuChVANE NA ELEMENTI OT NANOTEHNOLOGIITE V UChEBNATA SPETsIALIZATsIYa NA VISShETO TRANSPORTNO UChILIShtE „TODOR KABLEShKOV“, „Mehanika, transport, komunikatsii“, t. 15, broy 3/3, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), s. IV-41 - 46
( [59] Василев Д., Тончев Н., Марков С., СВЪРЗАНОСТ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ В УЧЕБНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, „Механика, транспорт, комуникации“, т. 15, брой 3/3, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), с. IV-41 - 46 )

[60] Vasilev D., Ivanov M., Tonchev N., PRILOZhIMOST NA HEMOMETRIChNIYa PODHOD V MEHANIKATA I MATERIALOZNANIETO, sp. Mehanika, transport, komunikatsii, t. 14, broy 3/3, 2016g., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), s. VII-1 - 10
( [60] Василев Д., Иванов М., Тончев Н., ПРИЛОЖИМОСТ НА ХЕМОМЕТРИЧНИЯ ПОДХОД В МЕХАНИКАТА И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО, сп. Механика, транспорт, комуникации, т. 14, брой 3/3, 2016г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), с. VII-1 - 10 )

[61] Dimitrov D., Vasilev D., FUNKTsIONALEN ANALIZ NA NOVOIZGRAZhDAShtATA SE INTEGRIRANA INFORMATsIONNA SISTEMA ZA UPRAVLENIE NA VTU "T.KABLEShKOV", XXI mezhdunarodna nauchna konferentsiya "TRANSPORT 2013", sp. Mehanika, transport, komunikatsii, t. 11, broy 3, chast 2, 2013g., ISSN 1312-3823, s. IV-7 - 11.
( [61] Димитров Д., Василев Д., ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА НОВОИЗГРАЖДАЩАТА СЕ ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВТУ "Т.КАБЛЕШКОВ", XXI международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2013", сп. Механика, транспорт, комуникации, т. 11, брой 3, част 2, 2013г., ISSN 1312-3823, с. IV-7 - 11. )

[62] Vasilev D., Todorova D., Analiz, otsenka i upravlenie na riska pri krizisni situatsii v transporta, Nauchna konferentsiya po ikonomika na otbranata i sigurnostta, 01.12.2011, ISBN 978-954-644-335-9, Sofiya, s. 226-236,
( [62] Василев Д., Тодорова Д., Анализ, оценка и управление на риска при кризисни ситуации в транспорта, Научна конференция по икономика на отбраната и сигурността, 01.12.2011, ISBN 978-954-644-335-9, София, с. 226-236, )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките