Научен доклад ID 1755 : 2019/2
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ В БЪЛГАРИЯ

Ташко Минков

Кризата в пътническия железопътен транспорт на България може да се преодолее само чрез значително подобряване качеството на превозите. То се измерва с различни показатели, като: сигурност и безопасност, продължителност на времепътуването, редовност и спазване на разписанията, култура на обслужване. Железопътният транспорт е един от най-сигурните начини за превоз на пътници, но през последните години в България бе допуснато известно влошаване по този показател. По отношение на редовността се наблюдава подобрение, но разписанията си остават неудобни за пътниците. Времепътуванията са големи, като причините за това са свързани със състоянието на инфраструктурата и подвижния състав. Като цяло по повечето линии преобладават ниските скоростни диапазони. Културата на транспортното обслужване е много занижена в последните години, което показва анализът на различните й елементи: съгласуваност на разписанията, възможност за онлайн резервация, удобен достъп до гарите и спирките, достъп на трудноподвижни лица, обслужване в гарите и спирките, комфорт във влаковете. Направените анкетни проучвания показват, че най-чувствителни са пътниците към комфорта и хигиената във влаковете. Ниското им равнище в последните години се посочва като водеща причина за неизползване на железопътен транспорт.


сигурност и безопасност на превозите времепътуване комфорт редовност на превозите.transport security and safety travel time comfort transport regularity.Ташко Минков

BIBLIOGRAPHY

[1] Bakalova, V., Hr. Nikolova, Ikonomika na transporta, UI „Stopanstvo”, S,, 2010.
( [1] Бакалова, В., Хр. Николова, Икономика на транспорта, УИ „Стопанство”, С,, 2010. )

[2] BDZh „Patnicheski prevozi” EOOD, operativna informatsiya.
( [2] БДЖ „Пътнически превози” ЕООД, оперативна информация. )

[3] DP „NKZhI”, operativna informatsiya.
( [3] ДП „НКЖИ”, оперативна информация. )

[4] Integrirana transportna strategiya v perioda do 2030 g., Resh. № 336/23.06.17 g. na MS https://www.mtitc.government.bg/sites/defau...
( [4] Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г., Реш. № 336/23.06.17 г. на МС https://www.mtitc.government.bg/sites/defau... )

[5] Directorate-General “Mobility and Transport”, https://ec.europa.eu/transport/home_en.

[6] Krastanov Kr., Modernisation programme aims to Win back lost traffic, Railway Gazette International, March 2005

[7] Krastanov Kr., Ambitious plans hinge on reform, Railway Gazette International, January 2006

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките