Научен доклад ID 1754 : 2019/2
ПРОГРАМА ЗА ТЯГОВИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

Тодор Йонов, Васил Динев

В настоящата статия са представени резултати от съставена програма за тягови изчисления с помощта на персонален компютър с цел получаване на характеристиките ток на транспортоно средство, скорост и време в зависимост от пътя. При елиминиране на пътя се изчисляват допълнително и характеристиките ток на един тягов двигател, ток на теглителното транспортно средство и разхода на енергия за изминаване на даденият участък в зависимост от времепътуването. С помощта на тяговите изчисления се решават редица задачи свързани, както с началното проектиране на участъци в електрическият транспорт, така и с по-нататъшната им експлоатация. В последната те са необходими при проверки дали е възможно увеличаването на пропускателната способност на участъците и увеличението на средната скорост. В учебният процес, за който основно е предназначена дадената програма, ще служи за онагледяване на резултатите от изчисленията, както и за задаване на различни промени на изходните данни – основно наклони на пътя с цел проследяване на нивото на средната скорост, прегряването на тяговите и разхода на енергия за изминаване на участъка. В рамките на програмирането са разгледани методите за решаване на уравнението на движение чрез полиномна апроксимация съгласно методите на Ойлер и Рунге-Кута. Апроксимирани са характеристиките: съпротивление на движение, теглителен, спирачен и режим на свободно движение, ограниченията по сцепление и максимална скорост. Трябва да се отбележи, че без да претендира за голяма точност на резултатите и въпреки, че основното и предназначение е да бъде ползвана в учебният процес, програмата дава в голяма степен реален поглед за промените на получените изходни величини при промяна на изходните данни.

open/download as PDF
тягови изчисления криви на движение уравнение на движениеtraction calculations motion curves motion equationТодор Йонов Васил Динев

BIBLIOGRAPHY

[1] Lyubomir B. Balgaranov, Todor I. Yonov. Rakovodstvo za proektirane po elektricheski transport, Sofiya, 2010g.
( [1] Любомир Б. Българанов, Тодор И. Йонов. Ръководство за проектиране по електрически транспорт, София, 2010г. )

[2] Penyu T. Minkov. Elektricheska tyaga, Sofiya, 1988g.
( [2] Пеню Т. Минков. Електрическа тяга, София, 1988г. )

[3] Dimova St., T. Chernogorova, A. Yotova. Chisleni metodi za diferentsialni uravneniya, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, 2012g.
( [3] Димова Ст., Т. Черногорова, А. Йотова. Числени методи за диференциални уравнения, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките