Научен доклад ID 1745 : 2019/1
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВИЯ ВЪЗДУШЕН КОЛЕКТОР ЗА СУШЕНЕ ПАРСЛЕЙ

Константин Костов, Иван Денев, Иван Иванов

Пресните листа от магданоз, използвани за кулинарни и лечебни цели, са силно нетрайни по природа. Често се наблюдават загуби след прибиране на реколтата и се забелязва значително влошаване на качеството. За да се запазят листата по-дълго и да се осигури лесната им достъпност за употреба извън сезона без значително влошаване на нивата на хранителните вещества, те трябва да бъдат изсушени. Ниското съдържание на влага в продуктите, изработени от сушени листа, спомага за подобряване на техния срок на годност и намаляване на теглото при транспортиране. Прилагането на оптимизиран процес на сушене е необходимо не само за запазване на листата, за постигане на концентрирани хранителни вещества, но и за минимизиране на консумацията на енергия за процеса. Параметрите за избор на техниката на сушене на отделните листа се основават на местните климатични условия, температурата на сушилния агент, относителната влажност, времето на сушене, размера, формата и възрастта на листата и т.н. Тази статия показва възможността за замяна на конвенционален енергиен източник с подновен. Това проучване подчертава необходимостта от търсене на алтернативни възобновяеми енергийни източници при сушене на храни за енергоспестяване и намаляване на емисиите на парникови газове.


процес на сушене възобновяеми енергийни източници намаляване на CO2 енергийна ефективностdrying process renewable energy sources CO2 reduction energy efficiencyКонстантин Костов Иван Денев Иван Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Rositsa Velichkova, Detelin Markov, Iskra Simova, Peter Stankov, Zahari Ketipov, Tsvetelina Petrova, Iliyana Naydenova, Radostina Angelova, August Wierling, Utilization of hydrogen sulfide from biogas installation, EFEA’2018, Rome , Italy, Category numberCFP1876T-ART, Code 144483, ISBN: 978-153865517-7, DOI: 10.1109/EFEA.2018.8617104

[2] Rositsa Velichkova, Iskra Simova, Detelin Markov, Venelin Makakov, Milka Uzunova, Valeria Schwanitz, Utilzation of wave energy by hybrid system, EFEA’2018, Rome , Italy, Category numberCFP1876T-ART, Code 144483, ISBN: 978-153865517-7, DOI: 10.1109/EFEA.2018.8617056

[3] Ivaylo Ganev,I.Naydenova, Evaluation of potential opportunities for electric power generation from landfill gas in “Tsalapitsa, Serbian journal of electrical engineering, vol.11, № 3, ISSN 1451-4869, e-ISSN 2217 – 7183Iliev I., A. Terziev, V. Kamburova, Combined Heat and Power Production trough Biomass Gasification with „Heat Pipe-Reformer”, 5th International Conference Thermal Systems and Environmental Engineering”, 1-2 November 2013, Galati, Journal TERMOTEHNICA/ THERMODYNMICS, p.p. 128-131, ISSN ISSN-L 1222-4057.
( [3] Ivaylo Ganev,I.Naydenova, Evaluation of potential opportunities for electric power generation from landfill gas in “Tsalapitsa, Serbian journal of electrical engineering, vol.11, № 3, ISSN 1451-4869, е-ISSN 2217 – 7183Iliev I., A. Terziev, V. Kamburova, Combined Heat and Power Production trough Biomass Gasification with „Heat Pipe-Reformer”, 5th International Conference Thermal Systems and Environmental Engineering”, 1-2 November 2013, Galati, Journal TERMOTEHNICA/ THERMODYNMICS, p.p. 128-131, ISSN ISSN-L 1222-4057. )

[4] Syahrul S., F. Hamdullahpur, I. DincerExergy analysis of fluidized bed drying of moist particles, Int J Exergy, 2 (2002), pp. 87-98

[5] Aghbashlo M., H. Mobli, S. Rafiee, A.MadadlouA review on exergy analysis of drying processes and systems, Renew Sustain Energy Rev, 22 (2013), pp. 1-22

[6] Hristov H., Penov N., Ditchev S., Process kinetics investigation in low temperature drying of apples in heat pump drier, Proceedings of the Sympodium EUDrying 03, Heraklion, Crete, September 4-5, 207-215 pp, 2003

[7] K.J. Chua, A.S. Mujumdar, S.K. Chou, M.N.A. Hawlader, J.C. HoConvective drying of banana, guava and potato pieces: effect of cyclical variations of air temperature on drying kinetics and color change, Dry Technol, 18 (2000), pp. 907-936

[8] Chagin O.B., N.R. KOkina,V.V. Pastin, Equipment for drying food, University of Chemical Technology Ivanovo, 2007, UDC 631.362: 633.1

[9] Kostov K., P. Tsankov, T. Tanev, I. Ivanov, Experimental test-rig for air solar collector, Toplotehnika 3, book 1 , 2012 pp, 82-85, ISSN 1314-2550

[10] Langrish T.A.G., Characteristic drying curves for cellulosic fibres, Chemical Engineering Journal 137 (2008) 677–680

[11] Babu А., G.Kumaresan, V. Antony Aroul Raj, R.Velraj, Review of leaf drying: Mechanism and influencing parameters, drying methods, nutrient preservation, and mathematical models, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 90, July 2018, Pages 536-556

[12] ORDER № Е-РД-04-2 from 22.01.2016 on the energy consumption and energy performance indicators for buildings

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките