Научен доклад ID 1741 : 2019/1
ПОЕМНИ ЛИЦА ИЛИ ДОВЕРИЕ И ОТГОВОРНОСТ КЪМ РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ

Васил Костадинов

Цялостната промяна на характера на съвременните обществени отношения, произтичащи от смяната на тоталитаризма с нов демократичен обществен строй, наложиха нови изисквания по отношение правата и свободите на гражданите. За да се реализират тези стандарти, следваше да се завишат и критериите към дейността на съдебната власт, непосредствено свързани с високи нива на морал и професионализъм, както в досъдебната, така и в съдебната фаза на съдопроизводството.

Досъдебното производство като важна и съществена част от наказателния процес не прави изключение, с множеството си недостатъци и несъвършенства, породени от неадекватни законодателни промени и немотивиран откъм обективност кадрови ресурс. Тези фактори много често се явяват като причина за преекспониране на факти и обстоятелства, важни за доказване на истината, съответно за определяне на вината или отсъствието й.

Наред с множеството проблемни области в досъдебното производство бихме добавили и съществуването на поемните лица.

Абстрахирайки се от разнообразните схващания и постановки за целесъобразността от използването на поемни лица в наказателния процес, наложени от влиянието на правна система, изградена за регулиране на неактуални вече обществени отношения. Професионалната експертиза, рационалността, ефективността и обективността на дейността за разследване на престъпления са факторите, които ни дават основания за изразяване на конкретна позиция по темата.

В тази насока в наказателно – процесуалния кодекс, на пръв поглед се създава впечатление за надграждане на възможностите за обективност при събиране на доказателства в рамките на огледа, претърсването, изземването, следственият експеримент и разпознаването на лица и предмети чрез присъствието на поемни лица.

Считаме, че използването на поемни лица се оказва по – скоро илюзорна гаранция за обективност, чиято стойност се оказва съмнителна, и по – скоро осигурява условия и среда за дискредитиране и разколебаване на обективността и истинността на процесуално – следствените действия в досъдебното производство.

С тази цел предлагаме реализирането на законодателни промени, за премахване на поемните лица в наказателния процес и създаване на предпоставки за завишаване на доверието и отговорността на разследващите органи, при провеждане на процесуално – следствени действия.


отговорност доверие обективност наказателен процес разследващи органи поемни лица.responsibility trust objectivity criminal procedure investigating authorities witness.Васил Костадинов

BIBLIOGRAPHY

[1] Konstitutsiya na Republika Balgariya (Obn. v Darzhaven vestnik., br. 56 ot 13 yuli 1991 g.).
( [1] Конституция на Република България (Обн. в Държавен вестник., бр. 56 от 13 юли 1991 г.). )

[2] Nakazatelno – protsesualen kodeks (Obn. DV., br.86 ot 28 Oktomvri 2005g., posl. izm. i dop.).
( [2] Наказателно – процесуален кодекс (Обн. ДВ., бр.86 от 28 Октомври 2005г., посл. изм. и доп.). )

[3] Pavlov, Stefan., Nakazatelen protses na Republika Balgariya, Obshta chast. Pod redaktsiyata na D. Mihaylov i M. Lulev., Izdatelstvo „Sibi“. 1996, Sofiya.
( [3] Павлов, Стефан., Наказателен процес на Република България, Обща част. Под редакцията на Д. Михайлов и М. Лулев., Издателство „Сиби“. 1996, София. )

[4] Trendafilova, Ekaterina., Nakazatelno – protsesualno pravo, lektsii, www.bglegis.com.
( [4] Трендафилова, Екатерина., Наказателно – процесуално право, лекции, www.bglegis.com. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките