Научен доклад ID 1737 : 2018/3
ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПОСРЕДСТВОМ ДЪРВОТО НА ОТКАЗИТЕ

Емил Иванов, Емилия Димитрова, Пламен Атанасов

Дървото на отказите се наложи, като основен инструмент за моделиране (количествено и качествено) поведението на рисковите системи. Безопасността на човека зависи от правилното функциониране на тези системи. Те управляват особено отговорни технологични процеси (в транспорта, авиацията, енергетиката, медицината и т.н.), чиито откази могат да доведат до загуба на живот, на големи човешки ценности. Споменатите модели всъщност интерпретират надеждностното поведение на техническите системи. Техен недостатък е, че не отразяват наличието на защитни откази. Получава се сливане на понятията надеждност и безопасност. Надеждността (най-общо) е способността на обекта да запазва качеството си на съответствие (съществените си свойства) в течение на отработката (времето за работа) при зададени ограничения. Безопасността е съхранимост, отсъствие на недопустим риск. Рискът е мярка за възможните загуби от нежелани събития, чието настъпване е вероятно. При това сливане на двата термина се допуска грешка, която е в полза на безопасността (реалната безопасност е по-висока от изчислената), но е в ущърб на стойността на системата (финансовите средства за реализация на системата ще са повече). За да определим реалната безопасност и за да има икономически ефект е необходимо моделът да отрази вида на отказите (защитни и опасни).

В настоящата работа се предлагат нови символи дървото на отказите, които ще позволят да се използва дървото на отказите за моделиране реално на безопасността, като се отчитат само опасните откази.


динамично дърво откази надеждност безопасност рискови системи осигурителни системи.dynamic tree failures dependability safety risk systems security systems.Емил Иванов Емилия Димитрова Пламен Атанасов

BIBLIOGRAPHY

[1] Ivanov E., Atanasov P., Darvonto na otkazite kato sistemen model na nadezhdnostnoto povedenie, „Mehanika, transport, komunikatsii”, tom 14, broy 3/2, str. IX-38 - IX-43, 2016.
( [1] Иванов Е., Атанасов П., Дървонто на отказите като системен модел на надеждностното поведение, „Механика, транспорт, комуникации”, том 14, брой 3/2, стр. IX-38 - IX-43, 2016. )

[2] Ivanov E., Ts. Simeonova, Izsledvane vliyanieto na otkazite varhu individualniya risk pri F-K strukturi, V sb. na 20-ta mezhdunarodna nauchna konferentsiya na VTU „T. Kableshkov”, „Mehanika, transport, komunikatsii”, ch. 3, str. VIII-32, Sofiya, 2011.
( [2] Иванов Е., Ц. Симеонова, Изследване влиянието на отказите върху индивидуалния риск при F-K структури, В сб. на 20-та международна научна конференция на ВТУ „Т. Каблешков”, „Механика, транспорт, комуникации”, ч. 3, стр. VIII-32, София, 2011. )

[3] Hristov H., Osnovi na osiguritelnata tehnika, Tehnika, S., 1990.
( [3] Христов Х., Основи на осигурителната техника, Техника, С., 1990. )

[4] Boudali, H., P. Crouzen, M. Stoelinga, A Rigorous, Compositional, and Extensible Framework for Dynamic Fault Tree Analysis, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, Vol. 7, No. 2, April-June 2010.

[5] Medikonda B. and S. Panchumarthy, A Framework for Software Safety in Safety-Critical Systems. SIGSOFT Software Engineering Notes March 2009, Volume 34, Number 2, Pages 1-9.

[6] Tong Y.C., Literature Review on Aircraft Structural Risk and Reliability Analysis. DSTO-TR-1100, AR-011-772, Melbourne, Victoria 3207, 2001.

[7] Zhu G., Y. Sun, G. Zhao, A Dynamic Fault Tree method for availability assessment of the repairable gas transmission system, Safety and Reliability of Complex Engineered Systems: ESREL 2015, pp. 1897-1903, 2015.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките