Научен доклад ID 1735 : 2018/3
БЕЗЖИЧЕН КОНТРОЛ НА ОБЕКТ В TСP/IP МРЕЖА

Емил Йончев, Росен Милетиев

В днешни дни интернет мрежата освен за достъп до информация, съдържаща се главно в уеб сайтове, се използва и от множество интелигентни устройства, които събират информация за околната среда, обменят я помежду си, контролират и управляват системи улесняващи живота на хората. Те (интелигентните устройства) стават интернет интерфейс на реалния свят. Броят на тези устройства се увеличава непрекъснато. Това се случва благодарение на три фактора: лесният достъп до интернет, наличието на микроконтролери с ниска цена, с достатъчна изчислителна мощ и възможност да се свързват към интернет и третият фактор са изчисленията в «облак». В статията е представена методика за реализиране на система за дистанционен контрол на обект в рамките на локална WiFi мрежа. Системата за развитие Simplelink Wi-Fi CC3200 Launchpad на фирмата Texas Instruments е използвана като платформа, която предлага мокроконтролер, съответната периферия улесняваща програмирането му, както и сензори и елементи, които могат да се изпълняват ролята на изпълнителни механизми. Описан е начина за програмиране на микроконтролера като уеб сървър и програмирането на функции за комуникация със сензори и за управление на цифрови и аналогови изходи. Вследствие на това от уеб клиенти може да се изпращат команди към обекта, както и обекта може да публикува данни на уеб сървъра.


микроконтролер интернет на нещата интегрирана среда за развитие сензори.microcontroller internet of things integrated development environment sensors.Емил Йончев Росен Милетиев

BIBLIOGRAPHY

[1] https://technology.ihs.com/api/binary/50918...

[2] https://www.businesswire.com/news/home/2017...

[3] http://www.ti.com/product/CC3200

[4] http://www.ti.com/tool/cc3200-launchxl

[5] Yonchev Emil, Rosen Miletiev, Programirane na Simplelink Wi-Fi CC3200 Launchpad ot internet platforma, Mehanika, transport, komunikatsii, tom 15, broy 3, 2017 g., str. XI-1 - XI-6, ISSN 1312-3823
( [5] Йончев Емил, Росен Милетиев, Програмиране на Simplelink Wi-Fi CC3200 Launchpad от интернет платформа, Механика, транспорт, комуникации, том 15, брой 3, 2017 г., стр. XI-1 - XI-6, ISSN 1312-3823 )

[6]CC3200 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution, a Single Chip Wireless MCU, Programmer`s Guide, Literature Number: SWRU369C, June 2014–Revised March 2016

[7] http://energia.nu/reference/

[8] https://www.arduino.cc/

[9] http://energia.nu/guide/import-energia-sket...

[10] https://embeddedcomputing.weebly.com/launch...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките