Научен доклад ID 1733 : 2018/3
ОСОБЕНОСТИ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОЗИЦИОНИРАЩИ СИСТЕМИ В РЕЖИМ НА РЕАЛНО ВРЕМЕ

Светлин Стефанов, Емилия Димитрова

В доклада се анализирани основни технологии, които позволяват да се идентифицира и определи местоположението на даден обект, в режим на реално време, в определена локална област. Тези технологии е възможно да се разделят в три основни групи:

RFID - Radio Frequency IDentification - радиочестотна идентификация – системи за автоматична идентификация на обектите, в които посредством радиосигнал се четат или записват данни, съхраняващи се в транспондери или RFID-етикети,

RTLS - Real-time Locating Systems - система за позициониране в реално време – автоматизирана система, осигуряваща идентификация, определяне на координати, показване на карта местоположението на наблюдаваните обекти в определена територия. RTLS събира, обработва и съхранява информация за местонахождението и преместването на транспортни средства с цел мониторинг и сигнализация за отклоняване от маршрут, а така също и за анализиране на някои ситуации. RTLS се явява технология RFID от второ поколение,

IPS - Indoor Positioning System - вътрешна система за позициониране - система за локално позициониране в реално време, базирана на мобилни устройства (смартфони). Използването на такива системи е необходимо, защото все повече клиенти използват мобилни телефони за навигация и получаване на услуги, свързани с определяне на местоположението в режим на реално време.

Трите технологии са внедрени в съвременните средства за позициониране и допринасят за качественото определяне на местоположението на транспортните средства.


Система за позициониране RFID RTLS IPS транспортни системиPositioning System RFID RTLS IPS Transport SystemsСветлин Стефанов Емилия Димитрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Cheng T., L. Jin, Analysis and Simulation of RFID Anti-collision Algorithms, School of Electronics and Information Engineering, Beijing Jiaotong University, 2011

[2] Real Time Location Systems, Clarinox Technologies Pty Ltd, 2009

[3] Reshenie za promishlenostta. RTLS - http://www.rtlsnet.ru/solutions/solution/
( [3] Решение за промишлеността. RTLS - http://www.rtlsnet.ru/solutions/solution/ ... )

[4] Curran K., Е. Furey, Т. Lunney, J. Santos, D. Woods, А. McCaughey, ”An Evaluation of Indoor Location Determination Technologies”. Journal of Location Based Services. 5 (2): 61–78. doi:10.1080/17489725.2011.562927, 2011

[5] Qiu C., М. Mutka. ”CRISP: cooperation among smartphones to improve indoor position information”. Wireless Networks (Springer). doi:10.1007/s11276-016-1373-1, 2016

[6] Chang N., R. Rashidzadeh, M. Ahmadi, ”Robust indoor positioning using differential Wi-Fi access points”. IEEE Transactions on Consumer Electronics. 56 (3): 1860–7. doi:10.1109/tce.2010.5606338, 2010

[7] Tehnologii identifikatsii i pozitsionirovaniya v rezhime realnogo vremeni. - http://habrahabr.ru/post/157619/
( [7] Технологии идентификации и позиционирования в режиме реального времени. - http://habrahabr.ru/post/157619/ )

[8] Perspektivy razvitiya IPS i RTLS sistem - http://www.idexpert.ru/reviews/6520
( [8] Перспективы развития IPS и RTLS систем - http://www.idexpert.ru/reviews/6520 )

[9] RFID - Gosudarstvo. Biznes. IT, 2018, available at: http://www.tadviser.ru/index/Statya:RFID
( [9] RFID - Государство. Бизнес. ИТ, 2018, available at: http://www.tadviser.ru/index/Статья:RFID ... )

[10] Tehnologii lokalnogo pozitsionirovaniya i identifikatsii v rezhime realnogo vremeni - foresight.ifmo.ru/
( [10] Технологии локального позиционирования и идентификации в режиме реального времени - foresight.ifmo.ru/ )

[11] Novi resheniya na bazata na RFID http://www.bytemag.ru/articles/detail?ID=86...
( [11] Нови решения на базата на RFID http://www.bytemag.ru/articles/detail?ID=86... )

[12] RFID – mneniya na ruski spetsialisti http://www.idexpert.ru/reviews/2382/
( [12] RFID – мнения на руски специалисти http://www.idexpert.ru/reviews/2382/ )

[13] Mobile Phone Indoor Positioning Systems (IPS) and Real Time Locating Systems (RTLS) 2014-2024 - http://www.idtechex.com/research/reports/mo...

[14] https://www.digikey.com/en/blog/real-time-l...

[15] http://www.environmental-studies.de/Precisi...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките