Научен доклад ID 1730 : 2018/3
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ВИДОВЕТЕ ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ СХЕМИ, ЕКСПЛОАТИРАНИ В ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ СТАНЦИИ

Мартина Томчева

Известно е, че за работата на многоимпулсни схеми на изправяне е необходим източник с многофазна система от напрежения. В тези случаи е необходимо да се използват преобразуватели на броя на фазите от трифазна в многофазна система. Това се постига чрез специални многофазни трансформатори. Тези устройства са известни в практиката като трансформаторни преобразуватели на броя на фазите (ТПБФ). Познати са много схемни решения на ТПБФ, които предлагат различни възможности, затова основният въпрос е изборът на най-подходящата схема.

Най-съществените показатели, характеризиращи енергийната ефективност на ТПБФ са големината на постоянната мощност и загубите на електроенергия. Техническото развитие в тази област е доказало, че основните параметри на ТПБФ зависят, както от схемното решение, така и от броя на фазите на входа и изхода на трансформаторното устройство.

Научните изследвания и практиката са показали, че използваните днес в съвременните тягови подстанции (ТПС) дванадесетимпулсни изправителни схеми от последователен и паралелен тип значително подобряват формите на мрежовият ток и изправеното напрежение, както и технико-икономическите показатели на тяговата енергозахранваща система (ТЕС).

В доклада са разгледани и анализирани различни схемни решения на токоизправителни агрегати, експлоатирани в токоизправителните станции (ТИС) за постоянен ток. На тази база са дадени конкретни предложения за подобряване на енергийната ефективност на основните режими на работа на токоизправителните станции.

open/download as PDF
многоимпулсни схеми на изправяне транформаторни преобразуватели енергийна ефективност.multi-pulse straightening schemes transformer converters energy efficiency.Мартина Томчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Shturov N. I. Metody i sredstva ekonomii i povysheniya effektivnosti ispolzovaniya energii v sisteme gorodskogo elektricheskogo transporta. Disertatsiya, Novosibirskiy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet. 2003 g.
( [1] Щуров Н. И. Методы и средства экономии и повышения эффективности использования энергии в системе городского электрического транспорта. Дисертация, Новосибирский государственный технический университет. 2003 г. )

[2] Vorfolomeev G.N. Transformatornyy preobrazovatel chisla faz dlya pitaniya dvuhfaznyh potrebiteley energii. Promyshlennaya energetika. 1994. № 6.-S.22-23.
( [2] Ворфоломеев Г.Н. Трансформаторный преобразователь числа фаз для питания двухфазных потребителей энергии. Промышленная энергетика. 1994. № 6.-С.22-23. )

[3] Shturov N.I., Hramchenko V.A., Nikulin M.Yu. Ustroystvo nepreryvnogo kontrolya tokov utechki trolleybusa. Sovershenstvovanie tehnicheskih sredstv elektricheskogo transporta. - Novosibirsk: Izd-vo NGTU. 1999. - S.14-24.
( [3] Щуров Н.И., Храмченко В.А., Никулин М.Ю. Устройство непрерывного контроля токов утечки троллейбуса. Совершенствование технических средств электрического транспорта. - Новосибирск: Изд-во НГТУ. 1999. - С.14-24. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките