Научен доклад ID 1726 : 2018/3
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЛАБОРАТОРЕН СТЕНД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЧЕТКОВИ И БЕЗЧЕТКОВИ ПОСТОЯННОТОКОВИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Петко Костадинов, Васил Димитров

Съвременните електрозадвижвания се проектират с преобразуватели с микропроцесорни системи за управление и защита, като се поставя акцент върху тяхната енергийна ефективност, но това изисква добро познаване на структурата и характеристиките на електрозадвижванията. Развитието на задвижванията поставя по-високи изисквания към научноизследователската дейност и качеството на обучение. В настоящия доклад е проектиран лабораторен стенд за изследване на основни характеристики на постояннотокови четкови и безчеткови електро-двигатели. Разгледани са причините за избор на съответната структурна схема на стенда, методите за подбор на основните елементи, както и измерваните входни и изходни величини. Предвиден е начин за измерване на генерирания въртящ момент от електродвигателя. Осигурено е натоварване на двигателя чрез променливотоков синхронен генератор. Предвидено е микропроцесорно управление за реализация на широчинно-импулсно регулиране на напрежението, подавано към двигателя, както и за визуализация на зададената скорост на въртене, достигнатата скорост на въртене, честотата и коефициента на запълване на ШИМ. Създадена е възможност за изследване характеристики на постояннотоков електродвигател с импулсен регулатор при различни стойности на честотата и коефициента на запълване на ШИМ, както и товарните характеристики на синхронен генератор, ефективността на токоизправителите и регулаторите при различни начини и степен на изглаждане на пулсациите на изправеното напрежение след токоизправителя.


електрозадвижване електродвигатели енергийна ефективност широчинно-импулсна модулация (ШИМ)electrical drive electric motor energy efficiency pulse-width modulation (PWM)Петко Костадинов Васил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Pavlov G., V.Dimitrov, Rakovodstvo za proektirane po elektroobzavezhdane, Sofiya, 2010
( [1] Павлов Г., В.Димитров, Ръководство за проектиране по електрообзавеждане, София, 2010 )

[2] Balgaranov L., I. Milenov, G. Pavlov, Ch. Dzhambazki, Elektrozadvizhvane, Sofiya, 2009
( [2] Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки, Електрозадвижване, София, 2009 )

[3] Moskatov E., Silovaya elektronika, Kiev, „MK-Press“, SPb, „Korona-VEK“, 2017
( [3] Москатов Е., Силовая электроника, Киев, „МК-Пресс“, СПб, „Корона-ВЕК“, 2017 )

[4] Stefanov N., Tokozahranvashti ustroystva, Tehnika, Sofiya, 1985
( [4] Стефанов Н., Токозахранващи устройства, Техника, София, 1985 )

[5] Minchev M., Y. Shopov, E. Rats, Preobrazuvatelna tehnika, Avangard-Prima, Sofiya, 2006
( [5] Минчев М., Й. Шопов, Е. Рац, Преобразувателна техника, Авангард-Прима, София, 2006 )

[6] http://www.arteh-bg.com/pages/products/DC/3...

[7] http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/indic_1.p...

[8] http://ailback.ru/15_178752_sglazhivayushch...

[9] https://issuu.com/elmarkgroup1/docs/electri...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките