Научен доклад ID 1724 : 2018/3
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗОЛИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КОНТАКТНА МРЕЖА 25 kV, 50Hz

Ирена Божичкова, Здравко Бакалов, Мартин Златков

Познанието за електроизолационните свойства на полимерните материали е от съществено значение при конструирането на изолиращи елементи, а също така и за проектиране и изграждане на контактни мрежи. Устойчивостта на пропълзяващ ток се оказва критерий за дълготрайността и експлоатационния срок на контактната мрежа. В доклада е направен сравнителен анализ на електроизолационните показатели на няколко вида полимерни материали. При изследването са използвани два метода. Описана е методиката за изпитване на материалите, като резултатите от изпитванията са дадени в таблечен вид. Установено е, че дъгоустойчивостта на съответния материал има пряка връзка с устойчивостта на пропълзяващ ток. Получените резултати при прилагане на разгледания метод имат сравнителен характер и не е коректно да се разглеждат като абсолютни стойности. Те могат да се използват само като критерий за сравнение на различни полимерни електроизолационни материали (респективно на различни гладки пръчковидни полимерни изолатори) при посочените условия на изпитване.


полимерен изолатор изследвания електроизолационни материали елементи контактна мрежа техника на високи напрежения пропълзяващ ток електрическо поле изолаця токопроводящи електропроводими пробивната напрегнатост дъгоустойчивост.polymer insuИрена Божичкова Здравко Бакалов Мартин Златков

BIBLIOGRAPHY

[1] Bakalov, Z, S, Issledovaniya BDZh po primeneniyu polimernyh materialov v konstruktsiyah kontaktnoy seti.Byuleten oszhd, Varshava, 1980, №1, str, 8-11, (ruski, nemski, kitayski).
( [1] Бакалов, З, С, Исследования БДЖ по применению полимерньйх материалов в конструкциях контактной сети.Бюлетень осжд, Варшава, 1980, №1, стр, 8-11, (руски, немски, китайски). )

[2] Bakalov, Z, S, Prilozhenie na polimerni elektroizolatsionni elementi v kontaktnata mrezha na „BDZh“, avtoreferat na disertatsiya, sns po elektrotehnika pri VAK, Sofiya, 1995g.
( [2] Бакалов, З, С, Приложение на полимерни електроизолационни елементи в контактната мрежа на „БДЖ“, автореферат на дисертация, снс по електротехника при ВАК, София, 1995г. )

[3] Bakalov, Z, S,.Prilozhenie na polimerni izolatori v kontaktnite mrezhi. Sborni dokladi „Transteh’94. Balgaro-Makedonski dni na nuchnotehnichesko partnyorstvo po transportna tehnika, Blagoevgrad, 1994, str. 5-10.
( [3] Бакалов, З, С,.Приложение на полимерни изолатори в контактните мрежи. Сборни доклади „Транстех’94. Българо-Македонски дни на нучнотехническо партньорство по транспортна техника, Благоевград, 1994, стр. 5-10. )

[4] Bakalov, Z, S. I. Milenov, G. Pavlov, G.Dimitrov, Ch. Dzhambazki, A.Semizorov. Podobryavane na uchebnotehnicheskata baza po statsionarni saorazheniya vav VTU „Todor Kableshkov“. XLV nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Transport 2004“, Sofiya 2004, str. 407-410.
( [4] Бакалов, З, С. И. Миленов, Г. Павлов, Г.Димитров, Ч. Джамбазки, А.Семизоров. Подобряване на учебнотехническата база по стационарни съоръжения във ВТУ „Тодор Каблешков“. XLV научна конференция с международно участие „Транспорт 2004“, София 2004, стр. 407-410. )

[5] Potapov, V.D, Yu.I. Goroshkov, A.M. Lukyanov, Z.S. Bakalov, L.G. Pomakov. Polimerny materialy v ustroystvah kontaktnoy seti.M., Transport, 1988.
( [5] Потапов, В.Д, Ю.И. Горошков, А.М. Лукьянов, З.С. Бакалов, Л.Г. Помаков. Полимерньы материалы в устройствах контактной сети.М., Транспорт, 1988. )

[6] Bakalov, Z.S, Opredelyane na ustoychivostta na propalzyavasht tok i erozionnata ustoychivost na polimerni elektroizolatsionni materiali i gladki prachkovidni polimerni izolatori, sp. „Elektrotehnika i elektronika“, br.9-10, 2005g. Sofiya, str 63-66.
( [6] Бакалов, З.С, Определяне на устойчивостта на пропълзяващ ток и ерозионната устойчивост на полимерни електроизолационни материали и гладки пръчковидни полимерни изолатори, сп. „Електротехника и електроника“, бр.9-10, 2005г. София, стр 63-66. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките