Научен доклад ID 1720 : 2018/3
ИНСТАЛИРАНЕ НА ТРИФАЗЕН РЕАКТОР С ЦЕЛ КОМПЕНСИРАНЕ НА КАПАЦИТИВНА ЕНЕРГИЯ

Васил Димитров, Гюлек Неджиб

Поради високия процент кабелни линии СрН, в това число голям брой кабелни линии на празен ход (без товар), се получава голяма консумация на капацитивна енергия в подстанция „Враждебна“ в гр. София. За компенсирането на тази капацитивна енергия е необходимо инсталирането на компенсиращ шунтов реактор, който да замени съществуващи кондензаторни батерии. В доклада се разглеждат необходимостта и ефектът от инсталирането на трифазен маслен реактор на страна 20 kV в подстанция „Враждебна“. Обосновани са видът и параметрите на използвания реактор в съответствие с конкретните особености на подстанцията. Предвидено е свързаното с монтажа допълнително оборудване (измервателни трансформатори, прекъсвачи и др.), както и необходимостта от блокировки, пренастройка на релейните защити и реализиране на термична защита. След монтажа се забелязва значителен спад на капацитивната енергия, а факторът на мощност значително се подобрява. Компенсирането на капацитивната енергия ще доведе до намаляване на санкциите относно преноса на реактивна енергия, подобряване качеството на доставяната енергия, намаляване на допълнителното натоварване на съоръженията вследствие на недобре компенсираната реактивна енергия, повишаване на надеждността и намаляване на капиталовите разходи. Следователно при действащата тарифа за измерване и заплащане на капацитивната електрическа енергия е изгодно да се монтират индуктивни компенсиращи устройства.


Компенсация на реактивна енергия шунтов реактор компенсатор на капацитивна енергияPower Factor Correction Shunt Reactor Capacitive Energy CompensatorВасил Димитров Гюлек Неджиб

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba za regulirane na tsenite na elektricheskata energiya, DV br. 17 / 2.03.2004 g., izm. i dop. DV br. 62 / 31.07.2007 g.
( [1] Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия, ДВ бр. 17 / 2.03.2004 г., изм. и доп. ДВ бр. 62 / 31.07.2007 г. )

[2] Nedzhib G., V. Dimitrov, Izpitvane i montazh na kompensator na kapatsitivna energiya, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, t. 14, br. 3/2, st. № 1381, 2016
( [2] Неджиб Г., В. Димитров, Изпитване и монтаж на компенсатор на капацитивна енергия, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, т. 14, бр. 3/2, ст. № 1381, 2016 )

[3] Pavlov G., M. Tomcheva, I. Tarpov, Eksperimentalno izsledvane na energetichnite parametri na moderniziran tiristoren lokomotiv seriya 46-200, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 1, statiya № 0929, 2014
( [3] Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов, Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-200, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 1, статия № 0929, 2014 )

[4] Lewotsky K., Understanding Power Factor and Harmonics, МСМА, 2015

[5] Singh B., A. Chandra, K. Al-Haddad, Power Quality problems and Mitigation Techniques, John Wiley and Sons Ltd, West Sussex, 2015

[6] Effects of Harmonics on Power Systems, available at: https://www.ecmweb.com/power-quality/effect...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките