Научен доклад ID 1714 : 2018/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГЕТИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА НАЗЕМЕН ГРАДСКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

Мартина Томчева, Георги Павлов, Тодор Лалев, Любомир Секулов, Момчил Неделчев, Юлиян Кьосев, Лазар Михайлов

Захранването на тягова електрическа мрежа (ТМ) на наземния градски електрически транспорт (НГЕТ) се осъществява чрез тягови изправителни станции (ТИС). Основен елемент от ТИС е тагово-изправителния агрегат (ТИА), който е изградени от тягов изправител (ТИ) и тягов трансформатор (Т-ТР). Според вида Т-ТР и ТИ, към момента у нас в ТИС на НГЕТ основно се експлоатират два типа ТИА.

Първият тип ТИА е изграден от стандартен трифазен двунамотъчен Т-ТР и трифазен ТИ свързан в мостова схема „Ларионов“.

Втория тип ТИА е изграден от специален Т-ТР с една първична и две вторични намотки. Вторичните намотки на Т-ТР са свързани съответно в звезда и триъгълник, като по този начин се получават шест фази дефазирани една спрямо друга на 60 електрически градуса. Към вторичните намотки на Т-ТР се присъединява шест фазен двуполупериоден ТИ също схема „Ларионов“.

На базата на данни, получени от проведени експериментални изследвания, в доклада е направен и анализ и сравнение на техническите показатели на двата типа ТИА. За целта е използвана подходяща микропроцесорна измервателна техника с висок клас на точност. Направена е оценка до каква степен вида на ТИА, определя качеството на изправеното напрежение, параметрите на електрическата енергия в това число и загубите и как тези величини зависят от броя на пулсациите на изправителя.


тягова енергозахранваща система токоизправителна станция токоизправителен агрегат.traction power system DC traction power stations traction rectifier traction transformer.Мартина Томчева Георги Павлов Тодор Лалев Любомир Секулов Момчил Неделчев Юлиян Кьосев Лазар Михайлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Shturov N. I. Metody i sredstva ekonomii i povysheniya effektivnosti ispolzovaniya energii v sisteme gorodskogo elektricheskogo transporta. Disertatsiya, Novosibirskiy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet. 2003 g.
( [1] Щуров Н. И. Методы и средства экономии и повышения эффективности использования энергии в системе городского электрического транспорта. Дисертация, Новосибирский государственный технический университет. 2003 г. )

[2] Tehnicheska dokumentatsiya, shemi, parametri i harakteristiki na tokoizpravitelni stantsii.
( [2] Техническа документация, схеми, параметри и характеристики на токоизправителни станции. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките