Научен доклад ID 1713 : 2018/3
ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК НА РЕКУПЕРАТИВНОТО СПИРАНЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Илко Търпов

В производството на електроенергия се използват различни видове първични енергоносители, които оставят различен отпечатък върху екосистемата в страната. Този общ микс чрез енергийната система се консумира и от неавтономните електрически транспортни средства, някои, от които притежават рекуперативни спирачки. Поради тази причина е необходимо да се анализира екологичния аспект на рекуперативното спиране като спиране, което реализира икономия на енергия и от там на въглеродни емисии и парникови газове.

В доклада е разгледано влиянието на рекуперативното спиране върху екологията и са представени аргументи, защо тази енергия трябва да се счита за възобновяема. Разгледано е също така и влиянието на отрасъл транспорт върху климата, както и участието на рекуперацията в кръговата икономика. Направена е класификация на рекуперативната енергията, като вид възобновяема. Дадени са препоръки за отчитане на екологичното въздействие на електрическите транспортни средства при закупуване на нов тягов подвижен състав.

open/download as PDF
екология екологичен отпечатък рекуперативно спиране железопътен транспорт енергийна ефективностecology ecology print regenerative suspension railway transport energy efficiency.Илко Търпов

BIBLIOGRAPHY

[1] Kirov D. , Inzhenerna ekologiya, Tehnika, Sofiya, 2011
( [1] Киров Д. , Инженерна екология, Техника, София, 2011 )

[2] Todorova D., M. Evtimova, Kragova ikonomika i ekologichna sigurnost, Nauchno spisanie Mehanika Transport Komunikatsii, tom 15, broy 3, statiya № 1479, 2017
( [2] Тодорова Д., М. Евтимова, Кръгова икономика и екологична сигурност, Научно списание Механика Транспорт Комуникации, том 15, брой 3, статия № 1479, 2017 )

[3] http://www.nsi.bg/bg/content/12372/

[4] http://eea.government.bg/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките