Научен доклад ID 1713 : 2018/3
ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК НА РЕКУПЕРАТИВНОТО СПИРАНЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Илко Търпов

В производството на електроенергия се използват различни видове първични енергоносители, които оставят различен отпечатък върху екосистемата в страната. Този общ микс чрез енергийната система се консумира и от неавтономните електрически транспортни средства, някои, от които притежават рекуперативни спирачки. Поради тази причина е необходимо да се анализира екологичния аспект на рекуперативното спиране като спиране, което реализира икономия на енергия и от там на въглеродни емисии и парникови газове.

В доклада е разгледано влиянието на рекуперативното спиране върху екологията и са представени аргументи, защо тази енергия трябва да се счита за възобновяема. Разгледано е също така и влиянието на отрасъл транспорт върху климата, както и участието на рекуперацията в кръговата икономика. Направена е класификация на рекуперативната енергията, като вид възобновяема. Дадени са препоръки за отчитане на екологичното въздействие на електрическите транспортни средства при закупуване на нов тягов подвижен състав.


екология екологичен отпечатък рекуперативно спиране железопътен транспорт енергийна ефективностecology ecology print regenerative suspension railway transport energy efficiency.Илко Търпов

BIBLIOGRAPHY

[1] Kirov D. , Inzhenerna ekologiya, Tehnika, Sofiya, 2011
( [1] Киров Д. , Инженерна екология, Техника, София, 2011 )

[2] Todorova D., M. Evtimova, Kragova ikonomika i ekologichna sigurnost, Nauchno spisanie Mehanika Transport Komunikatsii, tom 15, broy 3, statiya № 1479, 2017
( [2] Тодорова Д., М. Евтимова, Кръгова икономика и екологична сигурност, Научно списание Механика Транспорт Комуникации, том 15, брой 3, статия № 1479, 2017 )

[3] http://www.nsi.bg/bg/content/12372/

[4] http://eea.government.bg/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките