Научен доклад ID 1706 : 2018/3
АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРНА СИСТЕМА

Петко Костадинов, Васил Димитров, Мартин Златков, Ирена Божичкова

Използването на енергийни ресурси, предоставени от възобновяеми източници на енергия, е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда. В тази насока използването на вятърната енергия е въпрос с голямо значение. Все по-широко приложение намират различни ветрогенераторни системи, като една такава е проектирана и изградена във ВТУ „Тодор Каблешков“. Проектиран и разработен е ветрогенератор с променлив ъгъл на атака на витлата. В доклада е представен начин за реализиране на този вид конструкция, както и особеностите на автоматиката при управление на електрозадвижващите механизми чрез PLC. Систематизирани са основните фактори, влияещи върху ефективността на ветрогенератора. Усложнената конструкция на пропелера поставя по-високи изисквания към системата за управление, но дава възможност за адекватно приспособяване на турбината към непостоянната скорост на вятъра и постигане на максимална ефективност на съоръжението, а също така и за намаляване на механичните претоварвания при скорости на вятъра, превишаващи значително възможностите на съоръжението. Функционирането на системата, от една страна, води до икономия на електрическа енергия, a същевременно са създадени условия за провеждане на научни изследвания и експерименти от докторанти и преподаватели, както и на лабораторни упражнения със студенти от специалности „ЕЕЕО”, „Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт“, „ЕЕВЕИ“ и „Електромобили”.


Ветрогенератор адаптивно управление PLC енергийна ефективност TSRWind turbine adaptive control PLC energy efficiency TSRПетко Костадинов Васил Димитров Мартин Златков Ирена Божичкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ragheb M., A. M. Ragheb, Wind Turbines Theory - The Betz Equation and Optimal Rotor Tip Speed Ratio, Fundamental and Advanced Topics in Wind Power, ISBN 978-953-307-508-2, InTech, 2011

[2] Balgaranov L., I. Milenov, G. Pavlov, Ch. Dzhambazki, Elektrozadvizhvane, Sofiya, 2009
( [2] Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки, Електрозадвижване, София, 2009 )

[3] Zlatkov M., Bezotkazno prevklyuchvane „zvezda-triagalnik” pri malki vetrogenera-tori, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 15, broy 3, statiya № 1516
( [3] Златков М., Безотказно превключване „звезда-триъгълник” при малки ветрогенера-тори, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 15, брой 3, статия № 1516 )

[4] http://www.reuk.co.uk/wordpress/wind/wind-t...

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Tip-speed_rat...

[6] Programmable Logic Controller LOGO! - Technical Data, Siemens AG, 2014

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките