Научен доклад ID 1698 : 2018/2
МЕТРОПОЛИТЕН СОФИЯ – АНАЛИЗИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Руско Вълков, Юри Тодоров

През последните няколко десетилетия рязко нарастна населението на големите градове както у нас, така и в Европа и по света. Градовете с над един милион жители са вече повече от 500 по целия свят. В централната си част тези градове се развиват предимно на исторически формиран градоустройствен план с ограничена проходимост на уличната мрежа. В същото време рязко нарастна мобилността на хората – месторабота, обучение, спорт, лечение и други на значителни разстояния от местоживеенето. Създават се трудно преодолими транспортни и екологични проблеми. Търсят се различни начини за преодоляването им – усвояване на подземни пространства, изграждане на естакади, движение по изолирани трасета, разширение на уличната мрежа, когато е възможно и други. Реализирането им в различна степен допринасят за подобряване ефективността на градския транспорт чрез намаляване на времето за придвижване и вредното въздействие върху околната среда, увеличаване на превозната способност, повишаване качеството на транспортното обслужване и безопасността на движението и пътниците. Практиката е показала, че прилагането на горе споменатите начини е със значителни затруднения и ограничен ефект. При население на градовете с над един милион жители най-ефективен се оказва метрополитена като скоростен извън уличен масов градски транспорт.


метрополитен управление на движението метростанцияmetropolitan traffic management metro stationРуско Вълков Юри Тодоров

BIBLIOGRAPHY

[1] Generalna shema – www.metropolitan.bg
( [1] Генерална схема – www.metropolitan.bg )

[2] Bratoev S., Sofiyski Metropoliten, Sofiya 2004
( [2] Братоев С., Софийски Метрополитен, София 2004 )

[3] Bratoev S., Sofiyski Metrotraseta, Sofiya 2012
( [3] Братоев С., Софийски Метротрасета, София 2012 )

[4] Bratoev S., Novite uchastatsi no Sofiyskoto Metro, Sofiya 2015
( [4] Братоев С., Новите участъци но Софийското Метро, София 2015 )

[5] Lichen arhiv
( [5] Личен архив )

[6] Internet
( [6] Интернет )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките