Научен доклад ID 1697 : 2018/3
ВЛИЯНИЕ НА СКОРОСТТА НА НАТОВАРВАНЕ ВЪРХУ МЕХАНИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛИПРОПИЛЕН ПРИ НАНОИНДЕНТАЦИОННИ ИЗМЕРВАНИЯ

Валентин Гайдаров, Галина Замфирова

Изследвано е влиянието на скоростта на натоварване на индентора върху някои микромеханични характеристики на полипропилен. Измерванията са направени с dynamic ultra micro hardness tester DUH-211S по дълбочината на проникване на Викерсов индентор при дадено натоварване (Depth-sensing indentation - DSI). Режимът на тестване е натоварване - задържане под товар - разтоварване, при предварително зададена дълбочина на проникване. Избрани са пет скорости на натоварване и разтоварване в интервала (1,2520) mN/s. От стандартните зависимости натоварване - дълбочина на проникване са определени следните индентационни характеристики,измерени при различни скорости на натоварване: динамична, Мартенсова и индентационна твърдости, индентационен модул на еластичност, пълзене и еластичност. От направения регресионен анализ са установени линейни зависимости на изследваните величини от логаритъма на скоростта на натоварване, с коефициенти на корелация близки до единица. Определена е чувствителността на индентационните характеристики от скоростта на натоварване, което се свързва от една страна с конкретните модели за тяхното изчисляване, както и със степента на повлияване от процеса на пълзене, неизбежен в процеса на натоварване. Динамичната и индентационна твърдости, както и индентационният модул, почти не се влияят от този параметър. Мартенсовата твърдост е чувствителна към скоростта на натоварване, защото се изчислява от наклона на натоварващата част на индентационната крива.


наноиндентация динамична твърдост индентационна твърдост дълбочинно-чувствителна индентация.nanoindentation dynamic hardness indentation hardness indentation Depth-sensing indentation.Валентин Гайдаров Галина Замфирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Fischer-Cripps A.C., Nanoindentation, 2nd ed., New-York, Springer, 2004

[2] Zamfirova G., Indentation methods for the characterization of carbon-based polymer nanocomposites, in carbon-based polymer nanocomposites for environmental and energy applications, Ed. A. F. Ismail and P. S. Goh, Elsevier, pp. 79-111, 2018

[3] Vandamme M., Ulm F.J., Viscoelastic solutions for conical indentation, Int J Solids Struct 43(10), pp. 3142-3165, 2006

[4] Delhaye V., et al., Influence of stress state and strain rate on the behaviour of a rubber-particle reinforced polypropylene, Int J Impact Eng 38(4), pp. 208-218, 2011

[5] Mckown S., Cantwell W.J., Investigation of strain-rate effects in self-reinforced polypropylene composites, J. Compos Mater 4(20), pp. 2457-2470, 2007

[6] Mencík J., et al., Determination of viscoelastic-plastic material parameters of biomaterials by instrumented indentation. J Mech Behav Biomed Mater 2(4), pp. 318-325, 2009

[7] Mencík J., He L., Nemecek J., Characterization of viscoelastic-plastic properties of solid polymers by instrumented indentation, Polym Test 30(1), pp.101-109, 2011

[8] Feng G., Ngan A.H.W., Effects of creep and thermal drift on modulus measurement using depth-sensing indentation, J Mater Res 17(3), pp. 660-668, 2002

[9] Oliver W. C., Pharr G. M., Measurement of hardness and elastic modulus by instrumented indentation: advances in understanding and refinements to methodology, J Mater Res 19(1), pp. 3-20. 2004

[10] Oliver W. C., Pharr G. M., An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments, J Mater Res 7(6), pp.1564-1583, 1992

[11] Zamfirova G., Mikroindentatsiyata kato metod za izsledvane na polimerni materiali, disertatsionen trud, VTU “ T. Kableshkov”, Sofiya, 2015
( [11] Замфирова Г., Микроиндентацията като метод за изследване на полимерни материали, дисертационен труд, ВТУ “ Т. Каблешков”, София, 2015 )

[12] Burgess T., Laws K.J., Ferry M., Effect of loading rate on the serrated flow of a bulk metallic glass during nanoindentation, Acta Materialia 56(17), pp. 4829–4835, 2008

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките