Научен доклад ID 1696 : 2018/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА PLC ``SIEMENS LOGO`` ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРНА СИСТЕМА

Васил Димитров, Петко Костадинов, Мартин Златков

Използването на вятъра за производство на електрическа енергия е въпрос с голямо значение. Ветрогенераторни системи с различна структура и мощност намират все по-широко приложение, като една такава е проектирана и разработена във ВТУ „ТодорКаблешков“. Функционирането ѝ води до икономия на електрическа енергия – произведената енергия се използва за захранване на маломощни консуматори (осветление, компютърна техника и др.), но същевременно са създадени условия за провеждане на научни изследвания и експерименти от докторанти и преподаватели, както и на лабораторни упражнения със студенти. В доклада е представен способ за управление на режимите на ветрогенераторната система чрез използване на PLC „Siemens Logo“. За целта е направена класификация на параметрите и задачите, които трябва да следи и изпълнява PLC. Съставен е алгоритъм за работа на програмата, изпълняваща задачите за управление, контрол и защита на съоръжението Предоставена е възможност за ръчно управление на системата при провеждане на научни изследвания и експерименти. Възможността за промяна на ъгъла на атака създава предпоставки за построяване на семейство характеристики на ефективността на ветрогенератора във функция от ъгъла α. и определяне на оптималните му стойности в зависимост от скоростта на вятъра, напрежението на акумулаторните батерии и схемата на свързване на намотките. По този начин могат да бъдат определени оптималните параметри на съоръжението при съответната скорост на вятъра и да бъдат заложени в управляващата програма на PLC.


Ветрогенератор управление PLC Logo енергийна ефективностWind generator control PLC Logo energy efficiency.Васил Димитров Петко Костадинов Мартин Златков

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrova E., SCADA cistemi za sgradna avtomatizatsiya, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 14, broy 3/2, statiya № 1395, 2016
( [1] Димитрова Е., SCADA cистеми за сградна автоматизация, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 14, брой 3/2, статия № 1395, 2016 )

[2] Dimitrov V., Dimitrova E., Using PLC for Control on Asynchronous Drives – Laboratory Simulator, 51-st Int. Sc. Conf. ICEST 2016, Ohrid, Macedonia, 28 – 30.06.2016, Proceedings, ISBN 978‐9989‐786‐78‐5, pp. 471-474

[3] Programmable Logic Controller LOGO! - Technical Data, Siemens AG, 2014

[4] Programmable Logic Controller LOGO! - Manual, Siemens AG, 2003

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Tip-speed_rat...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките