Научен доклад ID 1695 : 2018/3
СПЕКТРАЛНИ ДАННИ ОТ ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТИЩА: ПРИМЕР ОТ ПРАКТИКАТА

Деница Борисова, Валентина Христова

Идеята на тази статия е да се използват, разгледат и развият в по-голяма степен възможностите, предлагани от многоканалните спектрални инструменти, които имат средна пространствена разделителна способност - в този случай инструментите на спътниците Landsat и на Sentinel. Средната пространствена разделителна способност предопределя получаването на смесени данни, свързани с получаването на сигнал от смесени земни покрития, което води до много грешки при интерпретацията на изображения. Правилната идентификация на смесените пиксели е ключов елемент при сегментирането на формата на “изкуственият” елемент от земната повърхност. Това се отнася особено за обекти със сравнително тясна структура, например двулентови пътища, за които пространствената разделителна способност е по-голяма от самия обект. За по-добра идентификация на пътища в изображенията от Landsat / Sentinel в изследването сме комбинирали теренно спектрометриране на асфалт и на гранитни павета. В това изследване се измерват спектралните отражателни характеристики на асфалт и павета от гранит. Теренните измервания са проведени с тематично ориентиран многоканален спектрометър (TOMS), проектиран в секция “Системи за дистанционни изследвания” в Института за космически изследвания и технологии - Българска академия на науките, София.


Дистанционно изследване разпознаване на пътища Landsat Sentinel TOMSRemote Sensing Road Identification Landsat Sentinel TOMSДеница Борисова Валентина Христова

BIBLIOGRAPHY

[1] Petkov, D., G. Georgiev, H. Nikolov. 2005. Thematically oriented multichannel spectrometer (TOMS). Aerospace Research in Bulgaria, No. 20, 51-54.

[2] Kokaly, R., R. Clark, G. Swayze, K. Livo, T. Hoefen, N. Pearson, R. Wise, W. Benzel, H. Lowers, R. Driscoll, and A. Klein. USGS Spectral Library Version 7: U.S. Geological Survey Data Series 1035. - USGS, 61p., 2017.

[3] Banushev, B., S. Pristavova, R. Kostov, R. Pazderov, N. Tsankova, E. Raeva, S. Malinova. Rakovodstvo za uchebni praktiki po mineralogiya i petrografiya. IK “Sv. Ivan Rilski”, Sofiya, 144 s., 2012.
( [3] Банушев, Б., С. Приставова, Р. Костов, Р. Паздеров, Н. Цанкова, Е. Раева, С. Малинова. Ръководство за учебни практики по минералогия и петрография. ИК “Св. Иван Рилски”, София, 144 с., 2012. )

[4] Dabovski, H., I. Zagorchev, M. Ruseva, D. Chunev. Paleozoyski granitoidi v Sashtinska Sredna gora. - God. UGP, 16, 57-92, 1972..
( [4] Дабовски, Х., И. Загорчев, М. Русева, Д. Чунев. Палеозойски гранитоиди в Същинска Средна гора. - Год. УГП, 16, 57-92, 1972.. )

[5] Zagorchev, I., S. Murbat. Datirane na granitoidniya magmatizam v Sashtinska Sredna gora po rubidievo-strontsieviya izohronen metod. – Sp. Balg. geol. d-vo, 47(1), 1-10, 1986.
( [5] Загорчев, И., С. Мурбат. Датиране на гранитоидния магматизъм в Същинска Средна гора по рубидиево-стронциевия изохронен метод. – Сп. Бълг. геол. д-во, 47(1), 1-10, 1986. )

[6] Avetisyan, D., Nedkov, R., “Determining the magnitude and direction of land cover changes in the semi-natural areas of Haskovo Region, Southeast Bulgaria,” Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015, IEEE International, 4637-4640 (2015).

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките