Научный доклад ID 1692 : 2018/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РЕМОНТ НА СЧУПЕНИ ЛИСТОВИ РЕСОРИ НА ТОВАРНИ ВАГОНИ ЧРЕЗ ЗАВАРЯВАНЕ

Драган Петрович, Милан Бижич,

- Целта на тази статия е да проучи възможността за ремонт на счупени листови ресори (ЛР) на железопътни вагони чрез заваряване. Счупванията на ЛР са много чести, особено за товарни вагони, използвани при екстремни условия на работа. Един от начините за решаване на този проблем е ремонт чрез заваряване на счупените листове. В този случай се повдига въпросът за поведението и характеристиките на ремонтираните ЛР. Подходът в тази статия е базиран на сравнително експериментално изпитване на ремонтирани ЛР и нови ЛР. Целта е да се определи ефекта на заварените листа върху поведението и характеристиките на ремонтираните ЛР. Получените резултати показват, че заваряването не влияе значително върху поведението и характеристиките на ремонтираните ЛР. По време на изпитванията на умора не е регистрирана повреда в зоната на заварката. Резултатите показват, че жизнения цикъл на ремонтираните ЛР е малко по-нисък по отношение на новите ЛР. Крайното заключение е, че заваряването може да бъде възможно решение за ремонт на счупени ЛР.


Ремонт Листови ресори Счупени листови ресори Товарни вагони Заваряване.Repairing Broken Laminated springs Freight wagons Welding.Драган Петрович Милан Бижич

BIBLIOGRAPHY

[1] Huichuan Fan, Xiukun Wei, Limin Jia, Yong Qin, Fault detection of railway vehicle suspension systems, Computer Science and Education (ICCSE), 5th International Conference on Computer Science and Education, (2010) 1264-1269, doi: 10.1109/ICCSE.2010.5593724.

[2] X. J. Ding, T. X. Mei, Fault Detection for Vehicle Suspensions Based on System Dynamic Interactions, https://ukacc.group.shef.ac.uk/proceedings/...

[3] Xiukun Wei, Hai Lui, Yong Qin, Fault isolation of rail vehicle suspension systems by using similarity measure, 2011 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics and Informatics (SOLI), (2011) 391-396, doi: 10.1109/SOLI.2011.5986591.

[4] Hayashi Yusuke, Tsunashima Hitoshi, Marumo Yoshitaka, Fault Detection of Railway Vehicle Suspension Systems Using Multiple-Model Approach, Journal of Mechanical Systems for Transportation and Logistics Volume 1, Issue 1, (2008) 88-99, doi: 10.1299/jmtl.1.88.

[5] A. Chamseddine, H. Noura, T. Raharijaona, Full vehicle active suspension: Sensor fault diagnosis and fault tolerance, IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), Volume 6, Issue PART 1, (2006) 468-473.

[6] Atmadzhova D. Modeling of rolling stock spring suspension with an automated control system, ХІХ International scientific conference T. Kableshkov, ”TRANSPORT” 2009, pp VI-44

[7] Atmadzhova D., Mihaylov E., Elastic rubber elements as component parts of resilient wheels for light-rail transportation XV Conference RAILCON‘12 Niš, Serbia, at the Faculty of Mechanical Engineering Oct., 2012

[8] Atmadzhova D., Method for determining safety against derailing at railway accident, Electronic journal ”Mechanics Transportation Communications”, vol. 16, issue 3/1, 2018, pp II 1- II 8

[9] Atmadzhova D., Nikolov V., Modeling and comparative structure analysis of different structures of leaf springs for two axle freight wagons, Academic journal Mechanics Transport Communications, vol. 17, issue 3, 2018

[10] M. A. Kumbhalkar, Y. L. Yenarkar, A. K. Grover, Failure Analysis of Inner Suspension Spring of Railway Engine: A Case Study, Proc. of Int. Conf. on Advances in Robotic, Mechanical Engineering and Design 2011, (2011) 12-16, doi: 02.ARMED.2011.01.22

[11] Secondary suspension failure on a train at Connolly Station, 7th May 2010, Investigation Report 2011-R002, Railway Accident Investigation Unit – RAIU, 2011.

[12] D. Petrović, M. Bižić, Improvement of suspension system of Fbd wagons for coal transportation, Engineering Failure Analysis, Volume 25 (2012), 89–96, doi:10.1016/j.engfailanal.2012.05.001

[13] Atmadzhova D. A Method to Evaluate the Service Life of Rubber Springs in Rolling-Stock. S., Electronic journal ”Mechanics Transportation Communications” issue 2, 2008 BG-2.9 BG-2.14

[14] Atmadzhova D., Nenov N., Study on fatigue of Rubber metal springs of primary spring suspension of electric locomotives XV Scientific – Expert Conference on Railways Railcon `12, October 4 – 5 2012, Nis, Serbia, pp. 41-44., University of Nis, Serbia 2012

[15] Atmadzhova D., Nenov N., Study of the Rubber Metal Springs Fatigue of Primary Spring Suspension of Electric Locomotives, Journal FACTA UNIVERSITATIS SERIES MECHANICAL ENGINEERING, Vol.10, No 1, 2012 pp. 63 – 70

[16] Identification of the causes of the fractures of main leafs of laminated springs on the Fbd wagon. Study, Test Center of Wagon Factory Kraljevo, 1983.

[in Serbian]

[17] Аtmadzhova D., Some data for calculation of fatigue in probabilistic aspect of railway vehicles. XIV Conference RAILCON‘10 takes place in Niš, Serbia, 2010

[18] Atmadzhova D., Parametric analysis reliability of railway vehicle bogie frame, Electronic journal ”Mechanics Transportation Communications” issue 2, 2011

[19] Atmadzhova D., Mihalev M., Fatigue strength and resources of elements from rolling stock, ХХ International scientific conference T. Kableshkov, ”TRANSPORT”, 2011

[20] Atmadzhova D., Mihalev M., Automated calculation of durability of elements from rolling stock, ХХ International scientific conference T. Kableshkov, ”TRANSPORT”, 2011

[21] Petrović D., Atmadzhova D., Bižić M., Advantages of rubber-metal elements in suspension of railway vehicles, IIIrd International Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA 2014, 28-30 IV, Croatia, 2014

[22] Petrović D., Bižić M., Atmadzhova D., Application of rubber elastic elements in suspension of railway vehicles, Mechanics Transport Communications volume 15, issue 3, 2017, pp VI-44 VI-51

[23] Atmadzhova D., Determination criteria for the derailment of railway wheelset. Quasi-static analysis of wheelset, Electronic journal ”Mechanics Transportation Communications”, ID: 579, issue 3, 2011, pp VI 35- VI 41.

[24] Atmadzhova D., Analysis of mathematical expressions for determine the criteria derailment of railway wheelset, Electronic journal ”Mechanics Transportation Communications”, ID: 579, issue 3, 2011, pp VI 42- VI 49.

[25] Atmadzhova D., Research and scientific contributions of our country concerning security against derailment of rolling stock, Mechanics Transport Communications volume 16, issue 3/1, 2018, pp II 17- II 22.

[26] Аtmadzhova D., Transforming analytical and analog dependencies of criteria against derailment of different classes. XVIII Scientific – Expert Conference on Railways Railcon `18, University of Nis, Serbia 2018.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie