Научен доклад ID 1687 : 2018/3
УКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ГЕОСИСТЕМИ В ЕРОЗИРАЛИ ПЛАНИНСКИ ПОЧВИ

Стойна Любенова Костова

Статията се отнася за видовете укрепителни съоръжения, прилагани за ограничаване на ерозията в планински терени, като каменни стени, габиони, баражи, клейонажи, фашинажи и др. Дадени са използваните типове укрепвания в зависимост от вида на ерозията. Част от укрепванията са екологичен тип, съобразени с природата. Посочени са укрепителни дейности и мероприятия за подобряване състоянието на ерозирали планински терени, както и съвременни проектни методи и технологии за укрепване на откоси. В статията са дадени някои геосинтетични материали използвани за преодоляване на ерозията на планински и други склонове. Описани са типове геосинтетични материали приложими за укрепване на откоси. Видове комплексни мерки за укрепване на склонове и откоси в планински терени. Предпазване на склоновете от изравяне от действие на временни планински водни потоци и порои. Два са основните вида ерозия в зависимост от засегнатите площи и дълбочината на изровените почвени участъци - площна и линейна. Указани са причините за образуване на линейни форми на ерозия – бразди и ровини. Основната задачa е намаляване разрушителната сила на водата с прилагане на различни видове предпазни и укрепителни съоръжения. Дадени са примери от практиката за проектни решения при осъществяване на укрепителни мероприятия. Направени са изводи, препоръки и мерки при изграждането на укрепителните съоръжения.


укрепителни съоръжения каменни стени геосистеми геомрежи габиони ерозия.reinforcement structures stone walls geosystems geogrids gabions erosion.Стойна Любенова Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba № 1 ot 12 yanuari 2004 g. za borba s eroziyata i svlachishtata v gorskiya fond i stroezhat na ukrepitelni saorazheniya, obn. dv. br.7 ot 27 yanuari 2004g.
( [1] Наредба № 1 от 12 януари 2004 г. за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения, обн. дв. бр.7 от 27 януари 2004г. )

[2] Kolev Ch.,Kompleksni sistemi za geozashtita, izd. Tehnika, Sofiya, 2013 g.Stanev Iv.,
( [2] Колев Ч.,Комплексни системи за геозащита, изд. Техника, София, 2013 г.Станев Ив., )

[3] Pochvena eroziya i borbata s neya, izd. Tehnika, Sofiya, 1979 g.
( [3] Почвена ерозия и борбата с нея, изд. Техника, София, 1979 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките