Научен доклад ID 1684 : 2018/3
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА СЦЕПЛЕНИЕ СПРЯМО ПЪТЯ И АВТОМОБИЛНАТА ГУМА

Пенко Цветков Петков, Валентин Александров Николов

Сцеплението на ходовите колела с пътя е важен параметър, от който зависят показателите на редица експлоатационни свойства на автотранспортните средства (АТС). Върху характера на изменение на сцеплението оказват влияние различни външни (по отношение на автомобилната гума) и вътрешни фактори, които зависят от изходните характеристики на гумата. За количествена оценка на сцеплението на опорната повърхност и пневматичната гума (ПГ) е приет коефициентът на сцепление. Задачите за определяне и анализ на резултати от теоретични и експериментални изследвания на коефициента на сцепление спрямо пътното покритие и автомобилната ПГ са едни от най-сложните в пътното строителство и теорията на движение на АТС.

Към настоящия момент методите, прилагани в пътното строителство и при изпитване на автомобила за определяне на коефициента на сцепление се различават по своята същност. Получените резултати за коефициента на сцепление чрез използване на различните методи също се различават в количественно отношение. Целта на настоящата работа е да се извърши сравнителен анализ на резултати, получени при експериментални изследвания по методи за пътя и такива, използвани при изпитвания на автомобилната ПГ. Получаването на обобщени стойности за коефициента на сцепление от прилагането на различните методи за неговото определяне ще спомогне за по-пълно отчитане влиянието на типа на пътното покритие и характеристиките на ПГ върху повишаването на безопасността на движение на автомобилния транспорт.


автомобилна гума; пътно покритие; сцепление с пътя; коефициент на сцепление; методи за определяне на коефециентаcar tires; road surface; grip with the road; split coefficient of friction; methods for determining the coefficientПенко Цветков Петков Валентин Александров Николов

BIBLIOGRAPHY

[1] Balakina E. V., N. M. Zotov, A. P. Fedin, T. A. Golubeva. O raznyh traktovkah ponyatiyah koeffitsienta stsepleniya shiny s dorogoy. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvenogo universiteta, seriya „Nazemnyye transportnyye sistemy” (vypusk 12), № 6 (166), 2015. S. 13 – 15.
( [1] Балакина Е. В., Н. М. Зотов, А. П. Федин, Т. А. Голубева. О разных трактовках понятиях коэффициента сцепления шины с дорогой. Известия Волгоградского государственого университета, серия „Наземные транспортные системы” (выпуск 12), № 6 (166), 2015. С. 13 – 15. )

[2] Buhin B. L. Vvedenie v mehaniku pnevmaticheskih shin. M.: Himiya, 1988. 224 s.
( [2] Бухин Б. Л. Введение в механику пневматических шин. М.: Химия, 1988. 224 с. )

[3] Gergenov S. M., V. A. Korchagin, Zh. V. Darhanov. Issledovaniya stsepnyh svoystv avtomobilnyh shin. Polzunovskiy almanah, № 2, 2015. s. 91 – 95.
( [3] Гергенов С. М., В. А. Корчагин, Ж. В. Дарханов. Исследования сцепных свойств автомобильных шин. Ползуновский альманах, № 2, 2015. с. 91 – 95. )

[4] Klets D. M. Eksperimentalnoe opredelenie koeffitsienta stsepleniya koles s dorogoy. Mehanika mashinobuduvannya, 2012, № 1. s. 57 – 65.
( [4] Клец Д. М. Экспериментальное определение коэффициента сцепления колес с дорогой. Механiка машинобудування, 2012, № 1. с. 57 – 65. )

[5] Kupreyanov A. A. Vliyanie tribologicheskih harakteristik pary treniya elastomer – opornoe osnovanie na tyagovo-stsepnyye svoystva avtomobilnogo kolesa. Inzhenernyy zhurnal: nauka i inovatsii, 2013, vyp. 12. s. 1 – 20.
( [5] Купреянов А. А. Влияние трибологических характеристик пары трения эластомер – опорное основание на тягово-сцепные свойства автомобильного колеса. Инженерный журнал: наука и иновации, 2013, вып. 12. с. 1 – 20. )

[6] Nikolov V. A. Proektirane i stroitelstvo na patishta. Sofiya, VTU “T. Kableshkov”, 2012. 588 s.
( [6] Николов В. А. Проектиране и строителство на пътища. София, ВТУ “Т. Каблешков”, 2012. 588 с. )

[7] Popova V. Izsledvane, analiz i otsenka koefitsienta na stseplenie na asfaltovi patni nastilki i vliyanieto mu varhu bezopasnostta na dvizhenie. Disertatsionen trud za ONS „doktor“, UASG, 2015.
( [7] Попова В. Изследване, анализ и оценка коефициента на сцепление на асфалтови пътни настилки и влиянието му върху безопасността на движение. Дисертационен труд за ОНС „доктор“, УАСГ, 2015. )

[8] Sravnitelni patno-poligonni izpitvaniya na pnevmatichni gumi – tema № 83 – 118. Etap: Otchet za poluchenite rezultati. Tehnicheski universitet – Sofiya. Podelenie «Uchebno-proizvodstvena deynost»
( [8] Сравнителни пътно-полигонни изпитвания на пневматични гуми – тема № 83 – 118. Етап: Отчет за получените резултати. Технически университет – София. Поделение «Учебно-производствена дейност» )

[9] Chankov G. Analiz i otsenka na metodite za izsledvane na koefitsienta na stseplenie na asfaltovi patni nastilki i prognoza na grapavosta im. Disertatsionen trud za ONS “doktor“, UASG, 2017.
( [9] Чанков Г. Анализ и оценка на методите за изследване на коефициента на сцепление на асфалтови пътни настилки и прогноза на грапавоста им. Дисертационен труд за ОНС “доктор“, УАСГ, 2017. )

[10] Shadrin S. S. Matematicheskoe modelirovanie protsessa vzaimodeystviya pnevmaticheskoy shiny s opornoy poverhnostyu. Avtomobilnyy transport, № 2(2) dekabr, 2014. 13 s.
( [10] Шадрин С. С. Математическое моделирование процесса взаимодействия пневматической шины с опорной поверхностью. Автомобильный транспорт, № 2(2) декабрь, 2014. 13 с. )

[11] Alvarez L., J. Yi, R. Horowitz and L. Olmos. Dynamic Friction Model Based Tire–Road Friction Estimation and Emergency Braking Control. Transactions of the ASME. Jurnal of Dynamic Systems, Measurement and Control. March 2005, vol. 127. pp. 22 – 32.

[12] Lui M., X. Rong, Y. Li and Y. Yiu. Estamined the Tire–Road Friction Coefficient Using Disturbance Observer with Compensator. The Open Automation and Control Systems Jurnal, 2015, Volume 7. pp. 2286 – 2292.

[13] Žuraulis V., K. Kemzuraite, D. Wieckowski. Investigation of Dynamic Properties of Vehicle in Various Friction Condition Simulated with use of Skidcar System. pp. 89 – 99.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките