Научен доклад ID 1683 : 2018/3
МОДЕЛИРАНЕ ЧРЕЗ ГРАФ НА НАДЕЖДНОСТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПРИПАСВАЩАТА ЧАСТ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩА МАШИНА С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ

Владимир Бояджиев

Моделирането на надеждностното поведение на цялостни сложни технически обекти е принципно труден за решаване проблем най-вече поради значителното разнообразие на физическите фактори и процеси, които влияят на надеждността на обектите. В настоящия доклад се изследват възможностите за надеждностно моделиране на сложни технически системи чрез изграждането на граф. По-конкретно е разгледана комплектуващата система „Припасваща част” на стругова металорежеща машина с цифрово-програмно управление (ММ с ЦПУ) малък типоразмер, родно производство. Въз основа на събрана статистическа информация за възникващите откази в условията на реална експлоатация са определени конкретните фактори и процеси, които изменят нивото на експлоатационната надеждност и работната ефективност на изследваната система. За целта е използвана предварително съставена класификация на тези фактори и процеси. Въз основа на информацията за реално възникващите откази са определени и тегловните коефициенти на споменатите фактори и процеси. Факторите и процесите, които влияят на надеждността на изследваната комплектуваща система „Припасваща част”, са разделени в три групи:

- обусловени от външни фактори, включително човека,

- обусловени от взаимното влияние на комплектуващите системи,

- обусловени от вътрешни за системата фактори.

open/download as PDF
моделиране надеждност граф металорежеща машинаmodeling reliability graph metalcutting machineВладимир Бояджиев

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките