Научен доклад ID 1683 : 2018/3
МОДЕЛИРАНЕ ЧРЕЗ ГРАФ НА НАДЕЖДНОСТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПРИПАСВАЩАТА ЧАСТ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩА МАШИНА С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ

Владимир Бояджиев

Моделирането на надеждностното поведение на цялостни сложни технически обекти е принципно труден за решаване проблем най-вече поради значителното разнообразие на физическите фактори и процеси, които влияят на надеждността на обектите. В настоящия доклад се изследват възможностите за надеждностно моделиране на сложни технически системи чрез изграждането на граф. По-конкретно е разгледана комплектуващата система „Припасваща част” на стругова металорежеща машина с цифрово-програмно управление (ММ с ЦПУ) малък типоразмер, родно производство. Въз основа на събрана статистическа информация за възникващите откази в условията на реална експлоатация са определени конкретните фактори и процеси, които изменят нивото на експлоатационната надеждност и работната ефективност на изследваната система. За целта е използвана предварително съставена класификация на тези фактори и процеси. Въз основа на информацията за реално възникващите откази са определени и тегловните коефициенти на споменатите фактори и процеси. Факторите и процесите, които влияят на надеждността на изследваната комплектуваща система „Припасваща част”, са разделени в три групи:

- обусловени от външни фактори, включително човека,

- обусловени от взаимното влияние на комплектуващите системи,

- обусловени от вътрешни за системата фактори.


моделиране надеждност граф металорежеща машинаmodeling reliability graph metalcutting machineВладимир Бояджиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Konstantinos Pesinis, Kong FahTee, Statistical model and structural reliability analysis for onshore gas transmission pipelines, Engineering Failure Analysis, Volume 82, December 2017, Pages 1-15, 2017, Elsevier Ltd.,

[2] Michele Compare, Luca Bellani, Enrico Zio, Reliability model of a component equipped with PHM capabilities, Reliability Engineering & System Safety, Volume 168, December 2017, Pages 4-11, 2017, Elsevier Ltd.,

[3] P.Wilda, D.Lorenzc, T.Grözingerb, A.Zimmermann, Effect of voids on thermo-mechanical reliability of chip resistor solder joints: Experiment, modelling and simulation, Microelectronics Reliability, Volume 85, June 2018, Pages 163-175, 2018, Elsevier Ltd.,

[4] Fan Wang, Heng Li, Distribution modeling for reliability analysis: Impact of multiple dependences and probability model selection, Applied Mathematical Modelling, Volume 59, July 2018, Pages 483-499, 2018, Elsevier Ltd.,

[5] Ling-ling Li, Cong-Min Lv, Ming-Lang Tseng, Jin Sun, Reliability measure model for electromechanical products under multiple types of uncertainties, Applied Soft Computing, Volume 65, April 2018, Pages 69-78, 2018, Elsevier Ltd.,

[6] Mindaugas Šnipas, Virginijus Radziukynas, Eimutis Valakevičius, Numerical solution of reliability models described by stochastic automata networks, Reliability Engineering & System Safety, Volume 169, January 2018, Pages 570-578, 2018, Elsevier Ltd.,

[7] Peng Weiwen, Narayanaswamy Balakrishnan, Huang Hong-Zhong, Reliability modelling and assessment of a heterogeneously repaired system with partially relevant recurrence data, Applied Mathematical Modelling, Volume 59, July 2018, Pages 696-712, 2018, Elsevier Ltd.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките