Научен доклад ID 1676 : 2018/3
СТЕНД САВ-1 ЗА АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛНИ ГОРИВНИ ДЮЗИ ЗА ВПРЪСКВАНЕ НА БЕНЗИН

Славчо Божков, Борис Кирилов, Теодор Валев, Евелина Пирчева, Пенко Божков

Към съвременните автомобили продължават да се поставят нови и повишени изисквания за мощност и въртящ момент, горивна икономичност и екологична съвместимост. Определящ фактор в това направление е автомобилната горивна уредба, която се управлява от електронен блок за управление (ЕБУ). Електронното управление на ДВГ с принудително възпламеняване на горивната смес, както и на ДВГ със самовъзпламеняване се базира на сигналите от отделните сензори, програмираните данни и управляващите алгоритми. Крайният резултат от това електронно управление се свежда до управление на горивните дюзи. Управлението на горивните дюзи се състои в определянето на началото на впръскване, продължителността на впръскване, брой на впръскванията, ъгъл на изпреварване на впръскването и др. Изучаването на тези устройства и тяхното управление е основа за постигането на качествени резултати в обучението на специалистите по автомобилна техника, както и за получаването на научноизследователски резултати с оглед на тяхното развитие и усъвършенстване. Изследователският интерес на студентите се поражда и поддържа чрез отворени платформи и свободни възможности за израз и изпълнение. Голямо значение в тази постановка има реалното, живо и практично възпроизвеждане на процесите с помощта на стендове и съоръжения. Статията разглежда възможностите на стенд САВ-1 за автоматизирано управление на автомобилни горивни дюзи за впръскване на бензин с помощта на контролен модул Matrix MIAC MI0245 и програмен продукт Flowcode 7.


автомобили горивни дюзи стенд управлениеautomotives fuel injectors test bench managementСлавчо Божков Борис Кирилов Теодор Валев Евелина Пирчева Пенко Божков

BIBLIOGRAPHY

[1] Bozhkov S.T., Stanev L.G., Kunchev L. Equipment CB-1 for rendering the performance of the ICE working with gasoline injection for research and educative-applied aim. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry – MTM 2013”, Issue 3, ISSN 1312-0226, рр.41-44, Sofia, 2013

[2] R.V.Petrov, M.I.Bichurin, V.S.Leontiev, N.A.Kolesnikov, S.T.Bozhkov, L.G.Stanev, V.T.Pacheliev, I.K.Milenov, P.T.Bozhkov, The crankshaft position sensor based on magnetoelectric materials. The Power Electronics and Motion Control (IEEE-PEMC-2016 BULGARIA) “Modern Power Electronics and Motion Control aiming at Intelligent Solutions”, IEEE Catalog Number CFP1634A-USB, ISBN 978-1-5090-1797-3, pp.848-853, Varna, Bulgaria, 2016.

[3] Slavcho Bozhkov, Ivan Milenov, Lyubomir Lyubomirov, Martin Vardarev, Hristo Dikov, Metodika za razrabotvane na upravlyavashti programi s programen produkt Flowcode 7 za obuchenie i izsledvane na protsesi v avtomobilnata tehnika, HHІІІ Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Transport-2017”, Nauchno spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), str.VI-27-VI-32, VTU «Todor Kableshkov», Sofiya, 2017
( [3] Славчо Божков, Иван Миленов, Любомир Любомиров, Мартин Вардарев, Христо Диков, Методика за разработване на управляващи програми с програмен продукт Flowcode 7 за обучение и изследване на процеси в автомобилната техника, ХХІІІ Международна научна конференция “Транспорт-2017”, Научно списание “Механика, транспорт, комуникации” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), стр.VI-27-VI-32, ВТУ «Тодор Каблешков», София, 2017 )

[4] http://www.matrixtsl.com/resources/files/da...

[5] https://www.matrixtsl.com/webshop/sensors-a...

[6] https://www.olimex.com/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките