Научен доклад ID 1673 : 2018/3
УРАВНЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ХОДОВО КОЛЕЛО КАТО ОБЕКТ НА МНОГОПАРАМЕТРОВО УПРАВЛЕНИЕ

Пенко Цветков Петков

Резюме. От взаимодействието на ходовото колело с опорната повърхност зависят редица екслоатационни свойства на автомобила. Търкалянето на колелото спрямо пътя е обект на управление на някои от вградените в автомобила електронни системи. Функционирането на алгоритмите на системите за контрол и управление на движението на автомобила в реални експлоатационни условия се базира на обобщеното математическо описание на търкалянето на колелото. При създаване на математически модел на движението на колелото основна задача е обективното представяне на процеса на взаимодействие на пневматичната гума с пътната повърхност.

В работата е представен процесът на нестационарно търкаляне на автомобилно колело с еластична пневматична гума върху недеформируемо пътно покритие като обект на свързано управление под съвместното въздействие на различни входни параметри. Изходните параметри на колелото, подлежащи на управление са ъгловата му скорост на въртене, постъпателната скорост и относителното буксуване (относително преплъзване). Изведено е диференциално уравнение на движението на колелото, чрез което могат да се определят изходните му параметри. Това предоставя възможност за изследване на характеристики на системите за управление движението на автомобила при различни експлоатационни режими в съответствие с регулиращите и смущаващи въздействия върху колелата.


автомобилно колело; моменти действащи върху колелото; уравнение на движението; коефициент на сцепление; управляем обект; изходни параметри Резюме. От взаимодействието на ходовото колело с опорната повърхност зависят редица екслоатационни свойства на авПенко Цветков Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Buhin B. L. Vvedenie v mehaniku pnevmaticheskih shin. M.: Himiya, 1988. 224 s.
( [1] Бухин Б. Л. Введение в механику пневматических шин. М.: Химия, 1988. 224 с. )

[2] Gorelov V. A., A. I. Komissarov, B. B. Kositsyn. Issledovaniya dvizheniya avtomobilya v programmnom komplekse avtomatizirovannogo modelirovaniya dinamiki sistem tel. Zhurnal avtomobilnyh inzhenerov, № 1(96), 2016. s. 18 – 23.
( [2] Горелов В. А., А. И. Комиссаров, Б. Б. Косицын. Исследования движения автомобиля в программном комплексе автоматизированного моделирования динамики систем тел. Журнал автомобильных инженеров, № 1(96), 2016. с. 18 – 23. )

[3] Guskov V. V., A. A. Dzëma i dr. Issledovanie protsessa vzaimodeystviya vedushtih koles traktora s gruntovoy poverhnostyu// Nauka i tehnika, 2017, t. 16, № 1., s. 83 – 88.
( [3] Гуськов В. В., А. А. Дзëма и др. Исследование процесса взаимодействия ведущих колес трактора с грунтовой поверхностью// Наука и техника, 2017, т. 16, № 1., с. 83 – 88. )

[4] Kiencke U. and L. Nielsen. Automotive Control Systems – For Engine and Vehicle. Second edition. Springer – Berlin Heidelberg, 2005. 512 p.

[5] Lapshin V. P., I. A. Turkin. Modeling Tractive Effort Torque of Wheel in Deformation Movements of Pneumatic Tire Wheel. International Conference on Industrial Engineering, ICIE 2017 Procedia Engineering 206 (2017). pp. 594 – 599.

[6] Rill G. Wheel Dynamics. Proceedings of the XІІ International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics. ABCM, Ilhabela, SP. Brasil, February 26 - March 2. 2007. 7 p.

[7] http://www.springer.com. Basic principles of vehicle dynamics. Brakes, Brake Control and Driver Assistance Systems Function, Regulation and Components. Reif K. (Ed), 2014, VІІІ. 275 р.

[8] http://www.springer.com. Mechanics of Wheel with Tire. The Science of Vehicle Dynamics, 2014, XІІ. 45 р.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките