Научен доклад ID 1672 : 2018/3
АНАЛИЗ НА ПРИНЦИПА НА ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ХИБРИДНО ЗАДВИЖВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Бранислав Гаврилович, Зоран Бундало

Хибридните електрически превозни средства са особено популярни през последните години, тъй като се считат за екологосъобразни и енергийноефективни. Типично от тяхното наименование, тези превозни средства съчетават в себе си два източника на задвижване на влаковете – конвенционален източник, като бензинов или дизелов двигател или горивна клетка и електрическа система на задвижване (включваща мотор и генератор), която да произвежда двигателна сила с възможност за икономии на гориво при конвенционалните превозни средства.

Настоящата статия прави преглед на принципа на интегриране на система за хибридно задвижване на превозните средства в железопътния транспорт. Тя представлва обобщение на продължителни изследвания в тази област, проведени в Профисионалния колеж по железопътен транспорт в Белград. Принципа на системите за хибридно задвижване е ключов компонент на хибридния подвижен състав в жп транспорт. Съществуват редица предизвикателства при избора на подходщо устройство и стратегии за контрол. Оптималното използване на потенциала на хибридните превозни средства по съответните маршрути означава, че тяхното повторно използване по алтернативни направления може да доведе до полу-оптимални резултати, като по-малки икономии на гориво и проблеми със съхранението на енергия. Практическото внедряване на хибридните системи за задвижване създава определени трудности при системната архитектура и техния контрол. Следователно дизайнът на тези системи трябва да има модулен характер, който да се адаптира при надграждане на подсистемите, или съответно да се въвеждат различни стратегии за контрол.


превозни средства в железопътния транспорт хибридни системи за задвижване.railway vehicle hybrid propulsion systems.Бранислав Гаврилович Зоран Бундало

BIBLIOGRAPHY

[1] M. J. Hoeijmakers and J. A. Ferreira, “The electric variable transmission,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 42, no. 4, pp. 1092–1100, Jul./Aug. 2006.

[2] Hillmansen S and Roberts C. Energy storage devices in hybrid railway vehicles: a kinematic analysis. Proc. IMeche Part F: J. Rail and Rapid Transit, 221(1):135–143, 2007.

[3] J. Kessels, “Energy management for automotive power net,” Ph.D. dissertation, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, The Netherlands, Feb. 2007.

[4] Salmasi F R. Control strategies for hybrid electric vehicles: Evolution, classification, comparison, and future trends. Vehicular Technology, IEEE Transactions on, 56:2393–2404, 2007.

[5] James F H. Rule-based systems and identification trees. http://ai-depot.com/Tutorial/RuleBased.html... 2007.

[6] Moore T C. Hev control strategy: implications of performance criteria, system configuration and design, and components election. Proceedings of the American Control Conference, 1997.

[7] Caratozzolo P, Serra M, and et al. Energy management strategies for hybrid electric vehicles. Electric Machines and Drives Conference, IEMDC’03. IEEE International., 2003.

[8] Lee C C. Fuzzy logic in control systems: fuzzy logic controller. i. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 20:404–418, 1990.

[9] Hajimiri M H and Salmasi F R. A fuzzy energy management strategy for series hybrid electric vehicle with predictive control and durability extension of the battery. IEEE Conference on Electric and Hybrid Vehicles, 2006. ICEHV’06., 2006.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките