Научен доклад ID 1671 : 2018/3
ПРОБЛЕМИ ПРЕД ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ПРИЛАГАЩИ КРОС-ДОКИНГ И НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ

Веселин Даскалов

В статията се разглеждат възможностите, предимствата, недостатъците, архитектурата и технологията на използване на крос-докинг от автомобилните превозвачи и се обръща внимание на причините които могат да породят проблеми при прилагането й. Преодоляването на тези проблеми изисква успешното решаване на три групи основни задачи:

- Стратегически – за избор на форма на крос-докинг терминала и за определяне на размерите и на броя, предназначението и разположението на вратите му,

- Тактически - за планиране на преминаването на товаропотоците през крос-докинг терминала, при минимален пробег на манипулационната техника,

- Оперативни – за съставяне на графици за разтоварване и натоварване на транспортните средства.

За всяка група задачи са предложени методи за решаването им, поставени са условия на които да отговарят решенията и са цитирани статии.

В края на статията е представена идея за структурата и задачите на отделните модули на експертна система, работеща в реално време, за избор на адекватно на ситуацията решение, от библиотека с предварително решени тактически и оперативни задачи, при различни комбинации на товаропотоци и заявки за разтоварване и натоварване на транспортни средства.


манипулиране на товари крос-докинг складmaterial handling process cross-docking warehousВеселин Даскалов

BIBLIOGRAPHY

[1] Buijs P., Iris F.A. Vis, Carlo H.J., Synchronization in cross-docking networks: A research classification and framework, University of Groningen, Groningen, 2016

[2] Bartholdi J., Gue K., The Best Shape for a Crossdock, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, 2003

[3] Bartholdi J., Gue K., Reducing Labor Costs in an LTL Crossdocking Terminal. Operations Research 48(6):823-832, https://doi.org/10.1287/opre.48.6.823.12397... 2000

[4] Boysen N., Truck scheduling at zero-inventory cross docking terminals, Friedrich-Schiller-Universitat, Jena, 2009

[5] Soltani R., Sadjadi S.J., Scheduling trucks in cross-docking systems: A robust meta-heuristics, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 46(5), 2010

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките