Scientific paper ID 1667 : 2018/3
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗАВАРЕНИ І-ГРЕДИ НА ДВУГРЕДОВ МОСТОВИ КРАН

Горан Павлович, Миле Савкович, Небойша Здравкович, Горан Маркович, Миломир Гашич

В статията е представена оптимизацията на основната греда на мостовия кран с двойни греди. Основната греда е направена като заварена I-секция. Стандартната правоъгълна релса за задвижване на електрически колички се заварява над горния фланец. Анализирана е якостта в характерни точки на основната част на гредата, деформацията на гредата и нейната динамична коравина. Също така се изследва влиянието на локалното напрежение на огъване, дължащо се на контактното налягане на колелото и релсата, както и страничната стабилност на гредата, дължаща се на съотношението между дължината и размерите на напречното сечение на гредата. По този начин в анализа са предвидени най-съществените влияния за този тип структура. Процедурата за оптимизация е проведена чрез приложението на различни числови методи. Резултатите се сравняват с произведени кранове със стандартни валцувани I-секции като основни греди.


I-section optimum design double-girder bridge crane welded girderI-секция оптимален дизайн двугредов мостови кран заварен трегер Горан Павлович Миле Савкович Небойша Здравкович Горан Маркович Миломир Гашич

BIBLIOGRAPHY

[1] Sowa L., Piekarska W., Skrzypczak T., Kwiatoń P., The effect of restraints type on the generated stresses in gantry crane beam, MATEC Web Conf., Vol. 157, 02046, (2018).

[2] Mryankov I., Izsledvane naprezheniyata v glavnata greda naednogredov mostov kran s telferna kolichka s metoda na kraynite elementi, MTC AJ, Vol. 13 (3/2), No. 1198, (2015), pp. V17-V22.
( [2] Мрянков И., Изследване напреженията в главната греда наедногредов мостов кран с телферна количка с метода на крайните елементи, MTC AJ, Vol. 13 (3/2), No. 1198, (2015), pp. V17-V22. )

[3] Trahair N.S., Distortional buckling of overhanging monorails, Engineering Structures, Vol. 32, (2010), pp. 982-987.

[4] Оzdemir К.М., Topkaya C., Lateral buckling of overhanging crane trolley monorails, Engineering Structures, Vol. 28, (2006), pp. 1162–1172.

[5] Pavlović G., Savković M., Zdravković N., Bulatović R., Marković G., Analysis and optimization design of welded I-girder of the single-beam bridge crane, IV International Conference ”Mechanical Engineering in the 21st Century – MASING 2018”, Niš, Serbia, 19–20 April, (2018), pp. 145-150.

[6] Gašić M., Savković M., Zdravković N., Marković G., Hot H., Stress determination in reinforced I-section bottom flange of single girder crane”, The Fifth International Conference On Transport And Logistics ”til 2014”, Niš, Serbia, 5–6 June (2014), pp. 123-128.

[7] Mryankov I., Yonchev E., Izsledvane na naprezheniya ot obshto i mestno natovarvane v glavnata greda na ednogredov mostov kran s telfer, MTC AJ, Vol. 12 (3/3), No. 1067, (2014), pp. V1-V8.
( [7] Мрянков И., Йончев Е., Изследване на напрежения от общо и местно натоварване в главната греда на едногредов мостов кран с телфер, MTC AJ, Vol. 12 (3/3), No. 1067, (2014), pp. V1-V8. )

[8] Krastanov K., Izsledvane na metalni kranovi konstruktsii na mostovi kranove, MTC AJ, Vol. 14 (3/3), No. 1337, (2016), pp. V13-V19.
( [8] Кръстанов К., Изследване на метални кранови конструкции на мостови кранове, MTC AJ, Vol. 14 (3/3), No. 1337, (2016), pp. V13-V19. )

[9] Krastanov K., Kotsev N., Otnosno prichinite za avarii s tovaropodemni kranove, MTC AJ, Vol. 10 (3/2), No. 0718, (2012), pp. BG5.17-BG5.21.
( [9] Кръстанов К., Коцев Н., Относно причините за аварии с товароподемни кранове, MTC AJ, Vol. 10 (3/2), No. 0718, (2012), pp. BG5.17-BG5.21. )

[10] Qi Q., Xu G., Fan X., Wang J., A new specular reflection optimization algorithm, Advances in Mechanical Engineering, Vol. 7(10), (2015), pp. 1–10.

[11] He Y., Wang Z., Complex method mixed with PSO applying to optimization design of bridge crane girder, MATEC Web Conf., Vol. 104, 02010, (2017).

[12] Ostrić D., Tošić S., Dizalice, Institute for Mechanization of the Faculty of Mechanical Engineering of the University in Belgrade, Serbia, (2005).

[13] SRPS U.E7.101:1991, Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija - Bočno izvijanje nosača, Jugoslovenski zavod za standardizaciju, Beograd, Serbia, (1991).

 

 

 

This site uses cookies as they are important to its work.

Accept all cookies
Cookies Policy