Научен доклад ID 1666 : 2018/3
ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА „ШЕСТ МИСЛЕЩИ ШАПКИ“ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Васко Николов

Докладът разглежда и анализира прилагането на метода „шестте мислещи шапки“ в семинарните упражнения по дисциплините „Транспортна техника“ и „Спирачни системи и тяга на влаковете“, провеждани със студенти от специалности „Индустриален мениджмънт“, „Технология и управление в транспорта“ и „Икономика на транспорта“. Аргументирана е необходимостта от прилагане на иновативни методи на обучение при студентите във ВТУ „Тодор Каблешков“. Представена е същността на метода и неговите характерни особености. Изброени са и са описани главните характеристики на отделните шапки, като е наблегнато на това, че важен в случая е цветът на шапките. Представено е адаптирането и прилагането на метода при обучението на студенти от различни дисциплини във ВТУ „Тодор Каблешков“. Описани са технологията на провеждане на упражненията, начинът за подготовка на преподавателя, разпределянето на шапките, времевата рамка, организирането на учебната среда. Представени са резултатите от проведеното занятие, посочени са позитивите от дискусията и напредъкът на студентите, формулирани са препоръки за преодоляване на трудностите при прилагане на метода. В заключение е дадена оценка за използването на метода и са посочени позитивите, получавани при провеждане на такова обучение от гледна точка на обучаемите и от гледна точка на образователния процес.


интерактивен метод шест мислещи шапки решаване на проблеми вземане на решения транспортна техника.interactive method six thinking hats problem solving decision making transport equipment.Васко Николов

BIBLIOGRAPHY

[1] De buno E., Shest misleshti shapki, S. Kibea, 2010.
( [1] Де буно Е., Шест мислещи шапки, С. Кибеа, 2010. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките