Научен доклад ID 1665 : 2018/3
КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ НА СИСТЕМА ЗА ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ ВАГОНИ

Венелин Павлов

Докладът представя резултатите от анализ на железопътните произшествия в България през последните 10 години. Акцентира се на инцидентте, свързани със сблъсък на железопътни возила. Описани са също така прилаганите концепции на пасивна безопасност на пътнически вагони, разработени в съответствие с изискванията на европейския стандарт EN 15227 и амариканския стандарт AAR S-580, който е за удароустойчивост и е предназначен за опазването на намиращите се в кабината на локомотива хора в случай на удар. Целта е при конструирането и експлоатирането на съвременния подвижен състав максимално да се намалят рисковете от неблагоприятни последици.

Въз основа на направените проучнания са обосновани конструктивни решения на система за пасивна безопасност, подходящи за внедряване в пътническите вагони, собственост на ”ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД – „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД. Специално внимание е отделено на буферите, които първи възприемат ударните натоварвания между возилата при удар. Предлага се използването на ”CRASH” елементи като съществена част от мерките за повишаване на пасивна безопастост. Интегрирането на железопътни система и изграждането на безопасен железопътен транспорт без национални граници като един от основните приоритети на ЕС налага необходимостта от единно европейско законодателство и в областта на техническите изисквания, включително за постигане на по-висока безопасност. Важно направление в този аспект е внедряването на ”CRASH” системи както за новите, така и за намиращите се в експлоатация пътнически вагони.


– регламенти изисквания конструктивни решения жп проишествия безопасност.- regulations requirements technical solutions train incidents passive safety.Венелин Павлов

BIBLIOGRAPHY

[1] EN 12663-1:2010: Railway applications - Structural ments of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons) (Zhelezopatna tehnika. Iziskvaniya kam konstruktsiyata na koshovete na zhelezopatnoto prevozno sredstvo. Chast 1: Lokomotivi i patnicheski podvizhen sastav (alternativen)).
( [1] EN 12663-1:2010: Railway applications - Structural ments of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons) (Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 1: Локомотиви и пътнически подвижен състав (алтернативен)). )

[2] A CRASH BUFFER FOR RAILWAY VEHICLES, WAGONS OR PASSENGER COACHES - Venelin Pavlov, Dobrinka Atmadzhova - VIII International Conference “Heavy Machinery-HM 2014”, Zlatibor, 25-28 June 2014,

[3] Modelirane resorno okachvane na podvizhen zhelezopaten sastav s avtomatizirana sistema za upravlenie - Dobrinka Atmadzhova - HIX MEZhDUNARODNA NAUChNA KONFERENTsIYa “TRANSPORT 2009”.
( [3] Моделиране ресорно окачване на подвижен железопътен състав с автоматизирана система за управление - Добринка Атмаджова - ХIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2009”. )

[4] https://www.federalregister.gov/documents/2...

[5] EN 15227:2008 A1:2010: Railway applications – Crashworthiness ments for railway vehicle bodies

[d by Directive 2008/57/EC],

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките