Научен доклад ID 1664 : 2018/3
ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ВЛИЯНИЕТО НА ТРАФИКА И ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪРХУ НЕЯ

Николай Георгиев, Виолина Вельова

Според статистиката в български условия, най-честите пътнотранспортни произшествия са свързани с удар между различни участници в пътното движение. Най-често възникващите произшествия са от следните типове: удар между две и повече моторни превозни средства, удар на уязвим участник в движението - пешеходец, велосипедист, мотоциклетист, произшествия с участието на едно превозно средство (удар в елемент от инфраструктурата или обкръжаващата среда). Позицията на България спрямо другите държави в Европейския съюз налага обстойното разглеждане на всички възможностите за подобряване на пътната безопасност.

В настоящата статия са разгледани и проучени основните фактори влияещи на безопасността, свързани с взаимовръзките между водач, автомобил, път и околна среда. Представени са в обобщен вид съществуващи методи за оценка на пътната безопасност, използвани в световната практика. На база на разгледани литературни източници е представена последователността от операции, която е необходимо да бъде спазена за успешното създаване на работещи модели за прогнозиране на произшествията. Предложени са два типа модели със съответния брой показатели за прогнозиране на произшествията: съответно за произшествия със загинали и ранени с участието на превозни средства на четириклонни кръстовища със светофарна уредба и за произшествия със загинали и ранени с участието на превозни средства на триклонни регулирани с пътни знаци кръстовища в град София.


транспорт пътна безопасност инфраструктура подходи и методиtransport road safety infrastructure approaches and methodsНиколай Георгиев Виолина Вельова

BIBLIOGRAPHY

[1]Statisticheski danni za patnata bezopasnost v Evtopeyskiya sayuz http://ec.europa.eu/eurostat/
( [1]Статистически данни за пътната безопасност в Евтопейския съюз http://ec.europa.eu/eurostat/ )

[2] Patnotransportni proizshestviya v Republika Balgariya 2017. Ministerstvo na vatreshnite raboti. Sofiya, 2018 g. http://www.nsi.bg/sites/default/files/files...
( [2] Пътнотранспортни произшествия в Република България 2017. Министерство на вътрешните работи. София, 2018 г. http://www.nsi.bg/sites/default/files/files... )

[3] Nikolay Georgiev. Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport. VTU „Todor Kableshkov”. 2011.
( [3] Николай Георгиев. Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт. ВТУ „Тодор Каблешков”. 2011. )

[4] Georgiev, N., V. Velyova. Vazmozhnosti za podobryavane na bezopasnostta v zhelezopatnite predpriyatiya. Nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii” – tom 16, broy 3 /1, 2018. ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) art. ID:1611. Bansko 2018 g.
( [4] Георгиев, Н., В. Вельова. Възможности за подобряване на безопасността в железопътните предприятия. Научно списание “Механика Транспорт Комуникации” – том 16, брой 3 /1, 2018. ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) art. ID:1611. Банско 2018 г. )

[5] Georgiev, N. Knowledge management system for improvement of quality of railway transport service. XXI International Scientific-technical Conference “Trans&Motauto”, Varna, 2013.

[6] Georgiev, N. Use of scientificapproachesandmethodsforperformanceimprovement of safetymanagementsystemsinrailways. XXII International Scientific-TechnicalConference “Trans&Motauto”,Varna, 2014.

[7] Raykov, R.G., Georgiev, N.D., Stoykov, D.S., Berov, T.D., Stoyanov, I.P. „Tehnicheska eksploatatsiya i bezopasnost v transporta”. Sofiya, 2002 g.
( [7] Райков, Р.Г., Георгиев, Н.Д., Стойков, Д.С., Беров, Т.Д., Стоянов, И.П. „Техническа експлоатация и безопасност в транспорта”. София, 2002 г. )

[8] Vaysilova, E., Development of Management Decisions in the Conditions of Economic Risk, The 23th International Scientific Conference “Crisis Situations Solution in the Specific Environment”, 23th and 24th May 2018, Zilina, Slovakia, 2018

[9] Vaysilova E., Assessment and Management of Enterprise Liquidity in Conditions of Crisis. The Twenty International Scientific Conference Crises Situations Solution in the Specific Environment, Zilina, Slovakia, E.U., 20–21 May 2015.

[10] Vaysilova, E., Integrated report - a new challenge for the undertakings in the transport sector of Republic of Bulgaria, Second International Conference “Transport for Today`s Society”, 17-19 May 2018, Republic Macedonia. 2018

[11] Velyova, Violina. Disertatsionen trud na tema: „Izsledvane vliyanieto na parametrite na trafika i infrastrukturata varhutransportnata bezopasnost” i avtoreferat kam nego. Nauchen rakovoditel: prof. d-r inzh. Nikolay Georgiev. VTU «Todor Kableshkov». Sofiya. 2017.
( [11] Вельова, Виолина. Дисертационен труд на тема: „Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върхутранспортната безопасност” и автореферат към него. Научен ръководител: проф. д-р инж. Николай Георгиев. ВТУ «Тодор Каблешков». София. 2017. )

[12] Karagyozov, K, M. Todorova, Z. Trendafilov, T. Berov, A. Borisov, P. Stoyanova, V. Velyova. Proekt: “Dinamichno adaptivno upravlenie i regulirane na trafika v grada i proektirane na logistichni mrezhi ustoychivi na stohastichni vazdeystviya”. VTU „Todor Kableshkov“. 2017.
( [12] Карагьозов, К, М. Тодорова, З. Трендафилов, Т. Беров, А. Борисов, П. Стоянова, В. Вельова. Проект: “Динамично адаптивно управление и регулиране на трафика в града и проектиране на логистични мрежи устойчиви на стохастични въздействия”. ВТУ „Тодор Каблешков“. 2017. )

[13] Naredba №2 ot 29 yuni 2004 g. za planirane i proektirane na komunikatsionno-transportnite sistemi na urbaniziranite teritorii. Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto. Sofiya. Izm. i dop. DV. br.33 ot 25 April 2017g.
( [13] Наредба №2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Министерство на регионалното развитие и благоустройството. София. Изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г. )

[14] Sheshtokas V.V. i dr. Konfliktnyye situatsii i bezopasnost dvizheniya v gorodah, m., Transport, 1987 g.
( [14] Шештокас В.В. и др. Конфликтные ситуации и безопасность движения в городах, м., Транспорт, 1987 г. )

[15] Faynar, M., Generalen plan za organizatsiya na dvizhenieto na teritoriyata na Stolichna obshtina, doklad etap 1 – analiz, Stolichna obshtina, noemvri 2009.
( [15] Файнър, М., Генерален план за организация на движението на територията на Столична община, доклад етап 1 – анализ, Столична община, ноември 2009. )

[16] Hodge G.A. and Richardson A.J., The Role of accident exposure in transport system safety Evaluations II: Group Exposure and Induced Exposure, Journal of Advanced Transportation 19, 1985, 201-213 pp.

[17] Maher M.J. and L.J. Mountain, The Identification of accident Black spots: a comparison of current methods, acid. Analisys and Prev. Val 20, № 3. 1988.

[18] Garber,N.J., H.A. Lester. Traffic &Highway Engineering. Fourth Edition. Virginia. USA. 2009

[19] Dimitrova E., P. Atanasov, Dynamic fault tree. computation of parameters – part I, and Dynamic fault tree. computation of parameters – part II IX International Triennial Conference “Heavy Machinery HM 2017”, Zlatibor, Serbia, June 28 – July 1 2017, Proceedings, ISBN 978-86-82631-89-7, pp. B109-B114 and pp. B115-B122

[20] Dimitrova E., P. Atanasov, Methods for quantitative analysis of dynamic fault trees, IХ International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies “BulTrans-2017”, Sozopol, Bulgaria, 11-13.09.2017, Proceedings, ISSN 1313-955X, pp. 101-103

[21] Canale, S., Leonardi, S., Pappalardo, G. The reliability of urban road network: Accident forecast models. Dipartamento di Ingegneria Civile e Ambientale. Universita degli Studi di Catania. 2003.

[22] Project No. FP6-2004-IST-4 027763. Deliverable 1.3. Road users and accident causation. Part 3: Summary report.

[23] Zhuanglin Ma, Honglu Zhang, Rui Qiao, and Yang Yang. Modeling Traffic Accident Frequency on a Freeway Using the Random Effect Negative Binomial Model. CICTP 2015: 3017-3026. 2015.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките