Научен доклад ID 1654 : 2018/3
НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ ЧРЕЗ СИМУЛАЦИЯ НА ТРАФИК В МИКРОСРЕДА ПРИ ЕФЕКТИВНО СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЕКОЛОГИЧНОСТ

Ясмина Буневска Талевска, Мария Маленковска Тодорова.

Транспортните системи представляват сложни системи, които често се задръстват от движението на превозните средства, в резултат на което надеждното изследване на трафика е важен въпрос. Към момента са предлагани редица модели за изследване на трафика, но за сега никой от тях не е възприет като идеален или универсален. По принцип моделите за изследване на трафика могат да бъдат групирани в четири категории, които зависят от нивото на детайлизиране: изследване в макросреда, в мезосреда, в микро среда и в суб-микро среда. Изследванията на трафика в микросреда се възприемат като ефективен начин за количествено измерване на трафика. Още повече, моделите за симулиране на трафик в микросреда позволяват да се изследват различни транспортни мрежи, като същевременно представляват инструмент за оценяване на усъвършенствани системи за управление на трафика, системи за управление на търсенето на превози от населението, интелигентни транспортни системи и системи за осигуряване на информация за пътниците.

Настоящата разработка има за цел да представи анализи в микро среда на трафика в съответствие с екологичните норми за емисии на CO и NOx, като се използва симулационния модел SFStreetSIModel, версия 2.1. Тъй като планирането на градската мобилност е една от най-важните теми в пакета на Европейската Комисия за устойчива градска мобилност, то авторите на настоящата публикация считат, че резултатите от изследването могат да се приложат за постигането на устойчива градска мобилност в град Битоля. Още повече, авторите правят опит да докажат, че анализа на параметрите за екологичност по отношение на трафика са едни от качествените показатели за постигане на устойчива градска мобилност.


градска мобилност симулация в микро среда моделиране пътнико поток ефективни екологични мерки.urban mobility microscopic simulation modeling pedestrian flow ecological measures of effectivenessЯсмина Буневска Талевска Мария Маленковска Тодорова.

BIBLIOGRAPHY

[1] Krzyzanowski,M., et.al.: Health effects of transport-related air pollution, WHO Regional Office for Europe, Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen, Denmark, 2005.

[2] Kayal, P., Singh,R., Kumar, M.: Defining Sustainable Urban Mobility, The Energy and Resources Institute, TERI-NFA Working Paper No. (11), 2014.

[3] Hitchcock,G., et.al.: Air Quality and Road Transport - Impacts and solutions, Royal Automobile Club Foundation for Motoring Ltd, June 2014.

[4] Algers, S., et al.: Review of Micro-Simulation Models-SMARTEST, Final report for publication, ITS University of Leeds, 2000.

[5] Temelkovski, S.: The sustainable development strategy of Macedonia, 2012.

[6] Kumar, E: Green mobility, 2012.

[7] Emissions of air pollutants from transport, European Environment Agency, 2017.

[8] Air quality in Europe, European Environment Agency, 2017.

[9] Bunevska, J., Malenkovska, M. 2011. Development of low speed urban street “side friction” models: case study, Suvremeni promet, Vol.31, No1-2, pp.75-80, ISSN 0351-1898, 2011.

[10] Bunevska, J., Malenkovska, M. 2011. Contribution to sidewalk pedestrian level of service analysis, Transport Problems ISSN 1896-0596, The Silesian University Of Technology, Faculty of Transport, 2012.

[11] Bunevska,T.,J., Malenkovska, T.M., et.al., Software Analysis of the Level of Air Pollution and Pedestrian Level of Service in the Downtown Area of Bitola, R.Macedonia, Suvremeni Promet – Modern Traffic, ISSN: 0351-1898, pp 64-67, Volume:33, Issue Number: 1-2, pp.64-67, 2013.

[12] Bunevska, T.J., Malenkovska, T.,M.: A comparative analysis of educationaly developed microscopic traffic simulation model - SFStreetSIModel,version 1.1, Road and Traffic, ISSN 0478-9733, Belgrade, 2013.

[13] European Commission, Environment, 2016.

[14] European Commission Covenant of Mayors for Climate and Energy, 2016.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките