Научен доклад ID 1646 : 2018/3
РОЛЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Мария Живанович

Човешките ресурси представляват общ термин, чрез който се описва управлението на хората в организацията. В много страни съществуват значителни различия по отношение на подбора на служителите в публичния и частния сектор. Въз основа на ефективното управление на човешките ресурси в организациите, работещи в частния сектор, е необходимо да се намери модел за ефективно управление на персонала в организациите от публичния сектор. Ролята и въздействието на управлението на човешките ресурси върху подобряването на ефективността на организациите от обществения сектор не са били обект на сериозни изследвания в Република Сърбия досега. Резултатите от теоретичния и методологически анализ в настоящата статия ще допринесат за по-добро разбиране на връзката между управлението на човешките ресурси и работата на организациите в контекста на публичния сектор.


човешки ресурси публичен сектор представяне на организациите ефективност управление.Kеy words: human resources public sector performanceorganization efficiency management.Мария Живанович

BIBLIOGRAPHY

[1] Ahmad, S., & Schroeder, R.G. (2003). The impact of human resource management practices on operational performance: Recognizing country and industry differences. Journal of Operations Management,21(1), 19-43.

[2] Anderson, J.C., &Gerbing, D.W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.

[3] Andrews, R., Boyne, G.A., & Walker, R.M. (2011). Dimensions of publicness and organizational performance: A review of the evidence. Journal of Public Administration Research and Theory, 21, 301-319.

[4] Arthur, J. B. (1994). Effects of human resource systems on manufacturing performance and turn-over. Academy of Management Journal, 37: 670–667.

[5] Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P., Kalleberg, A. (2000). Manufacturing advantage: Why high performance work systems pay off. Ithaca, New York: Cornell University Press.

[6] Aryee, S., Walumbwa, F.O., Seidu, E.Y.M., Otaye, L.E. (2012). Impact of high performance work systems on individual and branch-level performance: Test of a multilevel model of intermediate linkages. Journal of Applied Psychology, 97(2), 287-300.

[7] Bach, S., Bordogna, L. (2011). Varieties of new public management or alternative models? The reform of public service employment relations in industrialized democracies. The International Journal ofHuman Resource Management, 22(11), 2281-2294.

[8] Bach, S., & Kessler, I. (2007). Human resource management and the new public management. In: P. Boxall, J. Purcell & P. Wright. (eds.). The Oxford Handbook of Human Resource Management. Oxford: Oxford University Press.

[pp. 469-488]

[9] Boxall, P., Purcell, J., Wright, P. (2007). Human resource management: Scope, analysis and significance. In: P. Boxall, J. Purcell P. Wright. (eds.). The Oxford Handbook of Human Resource Management. Oxford: Oxford University Press.

[pp. 1-16]

[10] Hartog, D.N. den, Boselie, P., &Paauwe, J. (2004). Performance management: A model and research agenda. Applied Psychology, 53(4), 556-569.

[11] Hartog, D.N. den, Boon, C., Verburg, R.M., & Croon, M.A. (2013). HRM, communication, satisfaction, and perceived performance: A cross-level test. Journal of Management, 39(6), 1637-1665.

[12] O`Toole, Jr. L.J., Meier, K.J. (2009). The human side of public organizations: Contributions to organizational performance. The American Review of Public Administration, 39(5), 499-518.

[13] Paauwe, J. (2004). HRM and performance: Achieving long-term viability. Oxford: Oxford University Press.

[14] Paauwe, J. (2009). HRM and performance: Achievements, methodological issues and prospects. Journal of Management Studies, 46(1), 129-142.

[15] Paauwe, J., Boselie, P. (2003). Challenging ‘strategic HRM’ and the relevance of the institutional setting. Human Resource Management Journal, 13(3), 56-70.

[16] Snape, Е.,Рedman, Т. (2010). HRM practices, organizational citizenship behaviour and performance: a multi-level analysis. Journal of Management Studies, 47(7), 1219–1247.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките