Научен доклад ID 1643 : 2018/3
ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ ДВИЖЕНИЕ И ВЛАКОВИ ДИСПЕЧЕРИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Златин Tрендафилов

Съвременното движение на влаковете в железопътния транспорт е високо технологичен процес, свързан с управление на тяхното движение, чрез модерни технически и информационни системи. В настоящата публикация се разглеждат съвременните аспекти и перспективи за извършване на професионално обучение и повишаване на квалификацията на ръководителите по движение и влаковите диспечери в железопътния транспорт. Разгледани са елементите на съвременни системи за управление на трафика в България. Представени са възможните функции за автоматизация и управление, като са набелязани характерните особености на задачите, поле на действие и отговорностите на диспечерския персонал. Представени са реализирани симулационни системи за влаково движение и тяхното специално използване за обучение. Обръща се специално внимание на мултимедийното обучение и необходимостта от изграждане на тренажорна база за симулиране на реални процеси по управление и осигуряване на движението и маневрената дейност в гарите.

open/download as PDF
транспорт железопътна инфраструктура управление на влаково движение трафик симулатор.transport traffic railway infrastructure dispatching system train movement management information systems.Златин Tрендафилов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov D., Kirchev T., Application of Modern Information Tools in an Operational Transport Management, Mechanics, Transport, Communications, Academic journal, ISSN 1312-3823, Volume 11, Issue 3, 2013, Article No 0783 ((link)

[2] Boyadzhiev B. Opisanie na sistemite za signalizatsiya v proekta za elektrefikatsiya i rekonstruktsiya na zhelezopatnata liniya Plovdiv-Svilengrad. Mehanika transport i komunikatsii, ISSN 1312-3823, Tom 10, br.3, 2013.
( [2] Бояджиев B. Описание на системите за сигнализация в проекта за електрефикация и реконструкция на железопътната линия Пловдив-Свиленград. Механика транспорт и комуникации, ISSN 1312-3823, Том 10, бр.3, 2013. )

[3] Huerlimann D.OpenTrack - Simulation of Railway Networks, OpenTrack Railway Technology Ltd. Switzerland.2017

[4] RAIL TRAFFIC SIMULATOR, MIPRO OY, Finland,2017

[5] Trujillo R. The Central Control Room. High-Speed Rail Practicum, ineco, USA,2011

[6] SIMSON-ONLINE, Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden,2009 ((link)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките