Научен доклад ID 1643 : 2018/3
ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ ДВИЖЕНИЕ И ВЛАКОВИ ДИСПЕЧЕРИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Златин Tрендафилов

Съвременното движение на влаковете в железопътния транспорт е високо технологичен процес, свързан с управление на тяхното движение, чрез модерни технически и информационни системи. В настоящата публикация се разглеждат съвременните аспекти и перспективи за извършване на професионално обучение и повишаване на квалификацията на ръководителите по движение и влаковите диспечери в железопътния транспорт. Разгледани са елементите на съвременни системи за управление на трафика в България. Представени са възможните функции за автоматизация и управление, като са набелязани характерните особености на задачите, поле на действие и отговорностите на диспечерския персонал. Представени са реализирани симулационни системи за влаково движение и тяхното специално използване за обучение. Обръща се специално внимание на мултимедийното обучение и необходимостта от изграждане на тренажорна база за симулиране на реални процеси по управление и осигуряване на движението и маневрената дейност в гарите.


транспорт железопътна инфраструктура управление на влаково движение трафик симулатор.transport traffic railway infrastructure dispatching system train movement management information systems.Златин Tрендафилов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov D., Kirchev T., Application of Modern Information Tools in an Operational Transport Management, Mechanics, Transport, Communications, Academic journal, ISSN 1312-3823, Volume 11, Issue 3, 2013, Article No 0783 ( http://mtc-aj.com/library/783.pdf)

[2] Boyadzhiev B. Opisanie na sistemite za signalizatsiya v proekta za elektrefikatsiya i rekonstruktsiya na zhelezopatnata liniya Plovdiv-Svilengrad. Mehanika transport i komunikatsii, ISSN 1312-3823, Tom 10, br.3, 2013.
( [2] Бояджиев B. Описание на системите за сигнализация в проекта за електрефикация и реконструкция на железопътната линия Пловдив-Свиленград. Механика транспорт и комуникации, ISSN 1312-3823, Том 10, бр.3, 2013. )

[3] Huerlimann D.OpenTrack - Simulation of Railway Networks, OpenTrack Railway Technology Ltd. Switzerland.2017

[4] RAIL TRAFFIC SIMULATOR, MIPRO OY, Finland,2017

[5] Trujillo R. The Central Control Room. High-Speed Rail Practicum, ineco, USA,2011

[6] SIMSON-ONLINE, Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden,2009 ( http://www.it.uu.se/research/project/ftts/s...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките